Foto: Shutterstock De döda vildsvinen analyseras i jakt på eventuella sjukdomar.

Döda vildsvin oroar expertisen

Två döda och ett döende vildsvin har påträffats i Fagerstatrakten i Västmanlands län. ”I första hand vill vi utesluta afrikansk svinpest, i andra hand salmonella”, säger Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär.

Nyligen hittades två döda och ett mycket sjukt vildsvin inom ett mindre område i Fagersta kommun. Enligt biträdande statsveterinär Karin Olofsson-Sannö är det den begränsade fyndplatsen en av flera oroande faktorer.

”Helt annan sak”

– Hittar man ett ensamt dött vildsvin kan det var påkört lika gärna som smittat av sjukdom. Men om flera påträffas på ett litet område är det en helt annan sak, säger hon och fortsätter:

– Dessutom finns det inga kända sjukdomsproblem hos vildsvin i Fagerstatrakten. Hade det till exempel gällt Sörmland, hade det varit mindre sensationellt, där finns salmonella. Men i Fagersta har vi inte haft salmonella tidigare.

Ingen information

Karin Olofsson-Sannö nämner att, trots att fynden uppmärksammats medialt, har ingen ytterligare information kommit in under dagen.

– Vi har inte fått några uppdateringar angående de här individerna. Vi är ju alltid intresserade av sjuka och självdöda djur, speciellt vildsvin. De jagas flitigt och rör sig nära bondgårdar. De äter säd och gnagare, är alltätare helt enkelt och under alla omständigheter väldigt intressanta för oss att studera.

Vad kan ha drabbat de aktuella djuren?

– Salmonella och afrikansk svinpest har ett liknande förlopp med död efter en kort sjukdomstid. Circo tittar vi mer på som en underliggande faktor. Det circovirus vi är intresserade av är främst porcint circovirus typ 2. Men i första hand vill vi utesluta afrikansk svinpest, i andra hand salmonella, säger Karin Olofsson-Sannö.