De gamla jaktvapnen var inte använda på 20 år och jägaren var övertygad om att han hade licens för dem.
Foto: Shutterstock De gamla jaktvapnen var inte använda på 20 år och jägaren var övertygad om att han hade licens för dem.

Dömd för jaktvapen utan licens

En jägare i Söderköping lämnade in två gamla gevär till en vapenhandlare. Nu har hovrätten fastställt tingsrättens dom mot jägaren. Det visade sig nämligen att han saknade licens för vapnen.

Det svenska kulgeväret och den spanska hagelbössan var inte använda på 20 år. Därför bestämde sig Söderköpingsbon i samband med en flytt för att lämna in dem till en vapenhandlare.
Handlaren ansåg dock att vapnen, som hade förvarats i jägarens låsta vapenskåp, bara var skrot. Dessutom uppdagades det att jägaren saknade licens för gevären.

Ingen dokumentation
Jägaren, som tog jägarexamen på 1970-talet, tror att han någon gång på 1980-talet var på polisstationen och fick licens för dem. Men han är inte säker och har inte kunnat visa upp någon dokumentation.
Norrköpings tingsrätt dömde jägaren för vapenbrott. Eftersom jägaren hela tiden har trott att han har haft tillstånd att inneha de båda vapnen överklagade han domen och ville frikännas.
– Polismyndigheten kan ha fört in felaktiga uppgifter på vapenregisterkortet, menade mannen enligt Norrköpings Tidningar.

Villkorlig dom och samhällstjänst
Men, precis som tingsrätten, fann hovrätten att det inte finns några skäl att tro att polisen har gjort fel. Jägaren har inte heller kontrollerat sina vapenlicenser.
Hovrätten fastställde därför tingsrättens påföljd. Jägaren dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar.