Mostphotos Domstolen har sagt sitt och stoppar licensjakten på varg i reviret Prästskogen.

Domstol stoppar licensjakt på varg i reviret Prästskogen

Licensjakten på varg i reviret Prästskogen stoppas efter att bland annat Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Jaktkritikerna överklagat beslutet.

Det är förvaltningsrätten i Luleå som i dag meddelar domar i åtta mål som alla berör licensjakt på varg.
Privatpersoner, Svenska Rovdjursföreningen, Föreningarna Nordulv samt Ulvetid, Jaktkritikerna och Naturskyddsföreningen har överklagat licensjakten på 33 vargar i sex olika revir som inleds den 2 januari.

Vill uppleva lugnet

Bland de klagande finns bland annat en person som enligt domen anför att ” hon är från Danmark men har ett litet smultronställe i Sverige, och tycker det är något speciellt att få uppleva lugnet i den svenska naturen, varför hon upprörs av beslutet om licensjakt”.

Ulvetid har också sin bas i Danmark och menar att Sverige ”måste följa internationella bestämmelser”. De andra klagande för längre resonemang om bland annat inavel, art- och habitatdirektivet samt naturturism.

Låg vargförekomst

I de flesta fall avslår förvaltningsrätten överklaganden. Men angående reservatet Prästskogen, som delas av Gävleborgs och Jämtlands län, gör domstolen en annan bedömning. Man konstaterar att licensjakt inte kan ske i reviret eftersom det berör nordliga län som har låg vargförekomst och skriver:

”I denna del ska de taleberättigade föreningarnas överklaganden bifallas.”

I ett pressmeddelande kommenterar lagmannen Victoria Bäckström, som dömt i målet, domen:

– Mål om licensjakt på varg väcker alltid stort engagemang och många har efterfrågat dagens domar. Det är därför positivt att vi kunnat meddela domarna i god tid innan jaktsäsongen startar.