Domstolscirkusen om Untorparn fortsätter

Björnen Untorparn, som fälldes år 2001, är troligtvis den dyraste björn som skjutits i landet med tanke på det långdragna rättsfallet. Den svårlösta frågan för juristerna är om Naturvårdsverket förbud mot att skjuta björn vid åtel skall tolkas som lag. Nu har Högsta domstolen beslutat att fallet ska återremitteras till Hovrätten.

Naturvårdsverket beslutade att åteljakt på björn inte var tillåtet från och med år 2001. Men det var varken fastlagt i jaktförordningen eller jaktlagen. Frågeställningen för juristerna är hur Naturvårdsverkets regelverk skall tolkas som lag eller regelverk. Naturvårdsverket kan nämligen inte på egen hand skriva lagar som sanktionerar fängelsestraff.

De tre jägarna som var med när den 30-årige Untorparn sköts har hela tiden hävdat att björnen inte sköts vid en åtel. Två medhjälpare åtalades också. Totalt är de alltså fem personer som åtalats för grovt jaktbrott och grovt jakthäleri.

Friades i hovrätten

I tingsrätten dömdes de tre jägarna till tre månaders fängelse eftersom björnen fällts vid en åtel. Männen överklagade domen till hovrätten, som friade eftersom lagstiftningen inte var tillräckligt tydlig om åteljakt.


Riksåklagaren ville pröva fallet i Högsta domstolen som tog upp fallet i slutet av mars månad i år. Högsta domstolens beslut är att återremittera fallet till Hovrätten. Ett justitieråd är av skiljaktig mening och anser att synsättet leder till dubbel kriminalisering och att jaktlagens ändamål förskjuts. Han anser inte att åteljakten var straffbar trots Naturvårdsverkets förbud.

– Helt otroligt. Hittills har det tagit sju år och än är det inte över. Det hela har tagit otroligt lång tid, säger Per Borgblad, som är en av de inblandades försvarare, till Arbetarbladet.