103 av 300 björnar i de sju länen med licensjakt har fällts sedan i onsdags, enligt de rapporter som noterats hos SVA. I Västerbotten är björnjakten stoppad till älgjakten startar sedan elva björnar av 21 fällts.
Foto: Mostphotos 103 av 300 björnar i de sju länen med licensjakt har fällts sedan i onsdags, enligt de rapporter som noterats hos SVA. I Västerbotten är björnjakten stoppad till älgjakten startar sedan elva björnar av 21 fällts.

Drygt en tredjedel av björnjakten klar

Jakten avlyst i västra Gävleborg

(UPPDATERAD) In på den tredje dagen med licensjakt på björn i sju län var 103 av de 300 björnarna på kvoten fällda. I Gävleborg var 36 av de 50 björnarna fällda. Vid lunch idag var jakten avlyst i det västra området i Gävleborg sedan 40 björnar fällts. I Dalarna var på torsdagen 33 av de 48 björnarna på länskvoten fällda. Minst ytterligare än björn har fällts nu på morgonen i Dalarna.

I område fyra i Dalarna har jakten avlysts eftersom de två kvotbjörnarna är fällda.
i Jämtland, som har högst länskvot med 100 björnar, har det gått trögare och 16 björnar hade rapporterats in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, efter andra dagens jakt.
I Norrbottens kustland var en av fem björnar skjutna i kustområdet. I inlandet, med 29 björnar, var det också bara en björn fälld.
I Värmland var jakten på två björnar klar redan premiärdagen på onsdagen.

Gränsen för jaktpaus nådd i Västerbotten
I Västerbotten fick högst elva björnar av kvoten på 21 fällas under perioden 21 till augusti. Den gränsen är redan nådd.
– Elva björnar är fällda i Västerbotten, så nu är jakten avlyst. Tio till får fällas från 2 september, konstaterar Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund från sitt hemlän.
Då är det alltså även älgjägarna som får chans att fälla björn.
Till SVA var det inrapporterat fyra fällda björnar i Västernorrland av totalt 45. Högst 30 får fällas i område två fram till den 15 september.

Slut i västra Gävleborg
Efter torsdagen hade 31 björnar fällts eller påskjutits i västra området i Gävleborg. Strax före klockan 12 idag, fredag, var samtliga 40 tilldelade björnar fällda i väster. Licensjakten fortsätter i det östra området. Där har fem björnar skjutits och fem återstår av tilldelningen.