Dubbelt så många svinkrockar

I semestertider är det många trafikanter som är på väg till lantställen och andra utflyktsmål. Därför vill Älgskadefondsföreningen passa på att påminna om trafikanter att vara uppmärksam på djur som rör sig vid och på vägarna, särskilt eftersom kalvavstötningen pågår samtidigt. 
Främst ska man vara uppmärksam mellan skymning och gryning, vid åkrar, föryngringsytor, nära sjöar och där viltstängsel börjar och slutar. 
Dessutom bör man vara extra uppmärksam för vildsvin, som är på stark frammarsch i den svenska naturen.

Hittills har antalet trafikolyckor ökat med en fem procent jämfört med förra året. Det kan till stor del förklaras med den milda vintern som gjort att det funnits gott om föda för de vilda djuren. Året innan, 2010, gick hårt åt djuren, eftersom det var svårt att hitta mat och kölden gjorde att många frös ihjäl. Framför allt var det rådjur och vildsvin som drabbades hårdast, skriver Älgskadefondsföreningen.
Nu verkar rådjursstammen har återhämtat sig och antalet olyckor där rådjur är inblandat har ökat med tre procent.

Dubbelt så många vildsvinsolyckor
När det gäller vildsvin började stammen återhämta sig redan förra året, men hittills i år har det skett dubbelt så många olyckor som året innan.
Vildsvin är stora och ett vuxet djur kan väga uppåt 150-200 kilo. Att krocka med ett vildsvin kan ofta ge svåra skador på bilarna, eftersom de är hårda djur, det brukar liknas vid att köra in i en betongsugga.
Dessutom kan ett skadat vildsvin bli aggressivt, och det är inte ovanligt att de går till anfall. Man bör därför vara väldigt försiktig om man krockar med ett vildsvin. Om det är möjligt ska man helst köra ett par hundra meter till, markera olycksplatsen där och sedan larma polis. Man ska aldrig gå fram till ett skadat vildsvin.

Olyckor med rovdjur relativt ovanliga
Antalet olyckor där kronhjort och dovhjort är inblandat har ökat med 38 procent.
Olyckor med rovdjur har ökat med 40 procent, men de ugör en liten del av alla viltolyckor som sker. Hittills i år har 28 sådana tillbud rapporterats.
Olyckor med älgar har däremot minskat med 13 procent, vilket är glädjande då det är de olyckorna som orsakar de allvarligaste personskadorna.