Hundpussen kan bli ett minne blott...
Hundpussen kan bli ett minne blott...

Dvärgbandmask ändrar livet för hundägare

Jakthundsägare i områden med dvärgbandmask får lägga om livsstil om de vill skydda sig mot den obehagliga parasiten. Äter din jakthund en gnagare som bär sjukdomen finns det risk att hunden smittar dig med dvärgbandmaskens ägg.
– I länder som är drabbade avmaskas hundarna en gång i månaden och då är risken försumbar, säger Eva Osterman Lind vid SVA.

Larmet om djärvbandmask i en räv skjuten i Uddevallatrakten i december har slagit ned som en bomb i Sverige. Hos SVA går telefonerna varma av oroliga människor som ringer och vill ha svar på olika frågor.
Eva Osterman Lind, veterinär och parasitolog, svarar konstant i telefonen.
Det normala är att SVA betalar ersättning för 300 rävar när smitta ska kartläggas. Nu är beslutet att avsevärt många fler rävar ska obduceras, främst i Västra Götaland och Halland men man kommer också att ta rävar från andra platser.
Den som vill vara säker på att få betalt för en inskickad räv, måste först ringa SVA och kolla om de vill ta räven. 

Koordinator för kontrollen av rävarna är Eva Backman som nås på telefon 018-67 42 92.

Obduktion bäst 
Obduktion, med kontroll av rävens tarmsystem, är det billigaste och säkraste sättet att kontrollera om djuret har dvärgbandmask. Avföringsprov fungerar, men det är tidskrävande, dyrt och ger högre felprocent.
– Parasiten avger bara ägg under en fyramånadersperiod och då gäller det att pricka in provet under den tidsrymden. Många avföringsprov är mindre känsliga, och dessutom är de väldigt dyra, omkring 1000 kronor per prov, säger Eva Osterman Lind.
Det finns två typer av dvärgbandmask – den som kallas hundens och den som kallas rävens. Det är den sistnämnda, som ger de allvarligaste konsekvenserna för smittad människa, som påträffats i närheten av Uddevalla.

Dödlig parasit 
Hos människa angriper parasiten inre organ och ger upphov till en blåsa, som med tiden växer. Obehandlad är sjukdomen dödlig. Läkarna behandlar med kirurgi, där parasiten och blåsan opereras bort.
Hunddjur får i sig dvärgbandmaskens ägg genom att de äter gnagare. De blir inte själva sjuka men sprider alltså smittan vidare.
Nu ska Eva Osterman Lind och hennes kollegor se om det överhuvudtaget är möjligt att stoppa smittan i Uddevalla, eller om dvärgbandmasken är här för att stanna och vi måste lära oss att leva med den.
För jakthundsägare kommer smittorisken att innebära förändringar i levnadsvanorna.
Den jakthund som under löshundsjakt äter en död eller levande gnagare och får i sig smittan, kommer att bajsa maskägg om den inte avmaskas regelbundet.

Inga blöta hundpussar 
– Risken är att ägg fastnar i behåringen runt analöppningen. Sedan tvättar sig hunden och får maskägg i munnen och runt nosen. Människan klappar hunden, biter sedan kanske på naglarna och riskerar då att få i sig parasiten, säger Eva Osterman Lind.
Handhygien för hundägare är viktig.
Den blöta hundpussen kan vara ett minne blott.