SVA-personal tar hand om insända rävar. 
Foto: Erik Ågren/SVA SVA-personal tar hand om insända rävar. 

Dvärgbandmask i två områden

Rävens dvärgbandmask hittades på tre platser 2011. På två av dessa platser hittades parasiten även under förra året. Forskning ska nu undersöka vilka förutsättningar som behövs för parasitens etablering.

2011 hittades rävens dvärgbandmask på tre platser i Sverige – utanför Katrineholm i Södermanlands län , utanför Uddevalla i Västra Götalands län och utanför Borlänge i Dalarna.
Under 2013 samlades totalt 127 spillningsprover in från räv. Fem av dem var positiva, tre från Södermland och två från Västra Götaland.

Fortfarande låg förekomst
Enligt Andrea Miller, doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är förekomsten fortfarande låg. Andrea Miller forskar om smågnagarnas roll i spridningen av rävens dvärgbandmask.
– Huvudbudskapet är att mina analyser av de rävträcksprover som samlats in under 2013 visar att parasiten finns kvar i två områden där den upptäcktes år 2011, säger Andrea Miller i ett pressmeddelande från SLU.

Forskar om parasitens förutsättningar
Forskningen sker i ett projekt som finansieras via EU. Syftet med forskningen är att undersöka förutsättningarna för rävens dvärgbandmask att etablera sig på olika håll i Europa. Liknande undersökningar sker även i Litauen och i Schweiz, där det på vissa håll visat sig att hälften av rävarna bär på smittan.
– I slutänden är det vår förhoppning att vi kommer få bättre kunskaper om i vilka naturtyper parasiten kan etablera sig. Vi är naturligtvis även nyfikna på hur situationen kommer att utvecklas framöver, säger Johan Höglund, SLU:s institution för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap och koordinator för projektet, i pressmeddelandet.