Eftersöksstrejken fortsätter

Svenljungagruppens eftersöksstrejk på trafikskadat vilt kommer att fortsätta, även om gruppens talesman Thomas Ekberg är försiktigt positiv till miljöminister Lena Eks utspel om storleken på vargstammen.

Enligt Thomas Ekberg i Svenljungagruppen är omkring 1 000 jägare med i eftersöksstrejken och därmed inte åker ut på uppdrag efter det skett viltolyckor. Eftersöksstrejken är en protest mot den svenska vargpolitiken och regeringens beslut om att det ska finnas 210 vargar i landet.
Miljöminister Lena Ek gick nyligen ut med ett besked om att regeringen tycker att det räcker med 180 vargar. Naturvårdsverket kom samtidigt ut med besked om att de vill att det ska finnas 380 vargar i Sverige för att stammen ska uppnå en gynnsam bevarandestatus.

Kan tänka sig att kompromissa
Efter miljöministerns utspel har både Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden reagerat. Tidigare har EU hotat med rättsliga påföljder mot Sverige på grund av att man satt ett tak på 210 vargar, hur det blir nu återstår att se. Thomas Ekberg är däremot nöjd.
– Vi har satt en gräns på 150-160 vargar som godtagbar. Lena Ek är ju pressad från två håll. Men får vi ett tak på 180 vargar så kan det vara helt rätt väg. Ska vi få ro i båda lägren så måste man begränsa vargstammen, frågan är bara hur mycket och där kan vi nog tänka oss att kompromissa, säger Thomas Ekberg till Corren.se.

Inväntar EU:s reaktion
Däremot anser Ekberg att det inte är dags att avbryta eftersöksstrejken än. Det har inte kommit några besked från EU än vad de tycker om en eventuell sänkning av målet för vargstammen.
– Därför tänker vi inte avblåsa vår strejk ännu. Vi vet att den har fått effekt. Men vi vill ha klartecken först. Och vi behöver veta vem som ska stå för vargens skador på enskilda näringsidkares levebröd. Är det staten, eller näringsidkaren? fortsätter Thomas Ekberg.

Kanske avblåser om siffran är ett tak
Ekberg är inte heller klar över om miljöministerns 180 vargar är ett tak eller det minsta möjliga antal vargar som ska finnas. Han menar att om siffran är ett tak så kan strejken komma att avblåsas. 
När det gäller de hot som riktats mot Thomas Ekberg menar han att de som uttalat hotet har slut på argument.
– Det här slår tillbaka på alla som vill bevara vargstammen. Vi är inte emot en vargstam. Vi vill bara begränsa den så att de som bor i glesbygden och driver ett näringsliv där kan göra det, säger han till Corren.se.