De mellansvenska lolänen får rätt att besluta om skydds- och licensjakt på högst 30 djur under åtta månader.
De mellansvenska lolänen får rätt att besluta om skydds- och licensjakt på högst 30 djur under åtta månader.

Endast 30 lodjur får fällas i Mellansverige

Fällfångst förbjuds och i Mellansverige blir det bara jakt på 30 lodjur, antingen i licens- eller skyddsjakt. I de mellansvenska länen var det licensjakt på 82 lodjur förra året. Lojakten blir med andra ord närmast försumbar. I alla fall för de jägare som fått rådjursstammen starkt decimerad av lodjuren.

Rätten att besluta om lojkakten har i år i delvis delegerats till de berörda länsstyrelserna.
Länsstyrelserna har fått enas om regionala miniminivåer för lodjur. Nivåerna tillsammans når det nationella målet för lostammen. Det ska vara minst 250 föryngringar. Så många familjegrupper motsvarar 1 250 lodjur. Det målet har nåtts, enligt Naturvårdsverkets bedömningar.
– Nästa steg blir att enas kring utrymmet för lodjursjakt, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.
De mellansvenska lolänen får rätt att besluta om skydds- och licensjakt på högst 30 djur under åtta månader. Taket beror på att stammen inte överstiger miniminivån i samtliga län, även om mycket tyder på att målet för rovdjursförvaltningsområdet nås.
Utrymmet för jakt är ändå begränsat med hänsyn till stammens utveckling, enligt lodjursforskarna.

Lostammen minskar nationellt
Forskarna bedömer att trenden för lodjursstammen även utan jakt är stabil i vissa län och minskar i landet som helhet.
– Taket på 30 djur i mellersta området ska inte ses som en tilldelning för jakt utan som ett utrymme för länen att besluta inom, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Hur det blir med kvoten den första mars, när årets licensjakt på lodjur inleds, är alltså en öppen fråga än så länge.
I Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län var licenskvoten på sammanlagt 82 lodjur förra året och 57 lodjur 2009.
Delegeringen på 30 lodjur i det mellersta förvaltningsområdet gäller under tiden 17 februari till 31 oktober.

Endast skyddsjakt i södra området
Det södra förvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Kalmar, Blekinge och Hallands län. Dessa län för enbart rätt att besluta om skyddsjakt på lodjur, eftersom lostammen varken når upp till läns- eller områdesnivåer.
De norra lolänen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) får full beslutanderätt om lojakt.
Förra året fick 127 lodjur fällas i de norra länen under licensjakten.
Fångstredskap tillåts inte i årets licensjakt.
En rapport om fångstredskap för lodjursjakt har visat att det finns behov att undersöka vilka skador som fångsten medför. Därför förbereder Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt en test av de fångstredskap som har tillåtits för lodjursjakt. Avsikten var att testa fångstredskapen i samband med licensjakten i år, men dessa förberedelser är inte klara. Därför tillåts ingen fällfångst vid årets licensjakt, meddelar Naturvårdsverket.