Lan Hai Laserfinder 501 kan mäta avstånd på upp till 800 meter. Mätaren hålls horisontellt till skillnad från många andra avståndsmätare.
Foto: Veronika Ljung-Nielsen Lan Hai Laserfinder 501 kan mäta avstånd på upp till 800 meter. Mätaren hålls horisontellt till skillnad från många andra avståndsmätare.

Enkel och billig avståndsmätare

Avståndsmätaren Lan Hai Laserfinder 501 kan mäta avstånd på upp till 800 meter, vilket räcker gott och väl för jaktbruk. Mätaren är exakt på cirka en meters marginal. Den kinatillverkade Lan Hai Laserfinder känns pålitlig och är enkel och smidig att handha.

Vikten är 248 gram med de två trippel-A-batterierna.
Skalet är skyddat mot vatten och stötar och hela mätaren ger ett gediget intryck.
Det är lätt att känna med fingrarna och hitta de två reglageknapparna, ”power” och ”mode”, på den ruggade översidan för den som kikar i mätaren.
Välja mätning i meter
Ett tryck på powerknappen gör att det via modereglaget går att välja avståndsmätningen i meter istället för yards om knappen är nedtryckt i tre sekunder
Ett tryck till på powerknappen startar avståndsmätningen mot det mål som finns inom den runda siktringen i LCD-displayens mitt.
När det visas fyra hörnvinklar runt ringen vet du att avståndet visas på displayen och att scanfunktionen är aktiverad. 
Kan panorera ett område
Därmed går det att panorera runt i ett större område och direkt få besked om det uppdaterade avståndet till den punkt som valts att titta på, eller följa avståndet till ett rörligt mål.
Det finns även en batteriindikator i displayen om batteriet börjar ta slut. Mätaren stängs av automatiskt om den inte används efter tio sekunder.
Det går att skruva på ringen till okularet för att ställa in skärpan.
Det här är en enkel och billig variant av avståndsmätning utan extra finesser. För den som snabbt bara vill kolla skjutavståndet till olika punkter i terrängen är Lan Hai perfekt.

Pris: 1 695 kronor.
Leverantör: Laserfinder.se
Djurbergsgatan, 18
826 32 Söderhamn
Telefon: 070-754 73 24.