En elektronisk bildförstärkare som mörkersiktet ATN X-Sight kan få användas i Kalmar län för nattlig jakt på skadegörande vildsvin direkt efter en webbregistrering hos länsstyrelsen.
Foto: Ulf Hällsten En elektronisk bildförstärkare som mörkersiktet ATN X-Sight kan få användas i Kalmar län för nattlig jakt på skadegörande vildsvin direkt efter en webbregistrering hos länsstyrelsen.

Enklare att få använda mörkersikte

Webbregistrering för vildsvinsjägare i Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmar tog i förra veckan ett unikt beslut bland vildsvinslänen om att införa ännu enklare tillstånd för att få använda mörkersikten samt rörlig belysning vid jakt på skadegörande vildsvin.

Därmed underlättas jakt i mörker på skadegörande vildsvin. Dessutom kan det bli färre viltolyckor i trafiken med påkörda vildsvin, framhåller länsstyrelsen om beslutet.
– Det här gäller dem som har jakt på särskilt skadeutsatta områden. Bland annat ska det uppges vilket jaktområde det gäller, säger Malin Håkansson vid länsstyrelsen i Kalmar län.
Vildsvinsjägare kan gå in på myndighetens webbsida och bland annat ange sitt namn och området. Tillståndet att använda elektronisk bildförstärkare, till exempel mörkersikte, och rörlig belysning för jakt eller skyddsjakt på skadegörande vildsvin gäller direkt efter webbregistreringen.

Lasersikte kräver extra tillstånd
Den som även vill använda och äga ett lasersikte för att bekämpa vildsvin som skadar grödor måste även ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.
Tillståndskraven gäller laserpekare och lasersikten som har högre effekt än fem mW.
Termiska sikten eller kameror, som visar ett måls värmeutstrålning, finns inte med i länsstyrelsens beslut.
Det som krävs efter registreringen är en skriftlig rapport om hur många vildsvin som fällts med hjälp av specialutrustningen och vilka erfarenheter som gjorts. Det ska sändas in senast den 15 januari årligen.
Det generella tillståndet för laser- och mörkersikten samt rörlig belysning vid vildsvinsjakt gäller fram till sista december 2020.
Det var ursprungligen vildsvinsgruppen inom viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län som begärde ett generellt tillstånd för laser, belysning och bildförstärkande riktmedel, både vid skydds- och åteljakt på vildsvin.

JRF gillar enklare tillstånd
Jägarnas Riksförbund (JRF) ser odelat positivt på förenklade tillstånd för såväl lampa som bildförstärkare i Kalmar län.
– Det är en fråga som vi under lång tid arbetat med i förbundet, säger Magnus Andersson, riksviltvårdskonsulent på JRF.
Nu hoppas JRF att fler länsstyrelser följer Kalmars exempel och underlättar byråkratin.
– Vi hade gärna sett att även termiska riktmedel, så kallade värmekameror hade innefattats. Men det är Naturvårdsverket som gjort avgränsningen i detta fall och länsstyrelsen kan inte lastas för det, kommenterar Magnus Andersson.

Viltolyckorna med vildsvin var avgörande
Det handlar inte bara om vildsvinens skador i jordbruket, noterar han.
– Noterbart är att allmännyttan i att minska antalet viltolyckor i trafiken i princip är utlösande till beslutet, konstaterar riksviltvårdskonsulenten.
De tekniska hjälpmedlen för jakt i mörker kommer att öka effektiviteten i vildsvinsjakten, resonerar Magnus Andersson. Rätt använd kan specialutrustningen även göra jakten på vildsvin mer etisk, eftersom det blir mindre risk för skadskjutningar eller att fel djur skjuts.

Viktigt öva mörkerskytte
– Det är viktigt att detta ”nya” sätt att jaga förankras lokalt inom och utanför jaktlag och att jägarna också tar ansvaret att verkligen övar på mörkerskytte innan man ger sig ut med sina nya hjälpmedel, säger Magnus Andersson.
Jaktformen ställer stora krav på utövarna, poängterar han.
– Även om viltet framträder för skytten trots mörkret är det svårt att se vad som finns bakom i form av kulfång. Därför är det väldigt viktigt att före jakten rekognosera mycket noga i dagsljus, förklarar riksviltvårdskonsulenten Magnus Andersson.