Foto: Mostphotos Att anmäla en viltolycka ska gå snabbare och bli enklare.

Enklare och snabbare att anmäla viltolyckor

Från och med den 1 augusti kommer Polisens arbete med de 70 000 anmälningarna av viltolyckor som görs årligen att vara förenklat. Förändringen påverkar inte trafikeftersöksjägarnas jobb.

När en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronvilt, dovvilt, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn sker måste det anmälas till Polisen via 112, enligt paragraf 26 i jaktlagen och paragraf 40 i jaktförordningen.

Hos Polisen skrivs först en händelserapport om var sammanstötningen ägde rum, hur platsen är markerad, vad för slags vilt som var inblandat och liknande information som bland andra trafikeftersöksjägaren behöver. Sedan kopplas samtalet vidare till 114 14.

– Att upprätta en polisanmälan för en viltolycka tar mellan 10 och 20 minuter för operatören på 114 14, förklarar kommissarie Frida Nordlöf som är chef för processledning NVR vid nationella operativa avdelningen, NOA.

Ingen polisanmälan

Hon berättar vidare att Polisen ska ändra sina rutiner vid viltolyckor. Från och med den 1 augusti kommer endast en händelserapport, HR, att skrivas och bara i de fall som man misstänker att ett brott har begåtts kommer en polisanmälan att upprättas.

– Man är skyldig att anmäla viltolyckor till polisen, men det är inte samma sak som att Polisen måste upprätta en polisanmälan, säger Frida Nordlöf.

Lägre självrisk

Om en bil får skador i samband med en viltolycka får bilägaren lägre självrisk eller ingen självrisk alls hos många försäkringsbolag. Kravet är att en kopia på polisanmälan kan visas upp.

Men från och med den 1 augusti kommer anmälaren i stället att få ett sms som bekräftar att hen har gjort sin plikt och anmält viltolyckan samt ett HR-nummer som bevis. Vill försäkringsbolaget ha mer information kan det begära ut händelserapporten.

Frigör resurser

Enligt Frida Nordlöf är den nya ordningen väl förankrad hos försäkringsbolagen och kommer att frigöra resurser för 114 14. 70 000 fler samtal per år från övriga medborgare kan besvaras i stället.

– Det här är en förändring som vi borde ha gjort för flera år sedan. Regeringen har varit på Polismyndigheten om att vi ska renodla och effektivisera, säger Frida Nordlöf.