Ensilageälskande björnar förbryllar

Gävleborgs björnar tycks – till skillnad från övriga landet – ha en förkärlek för ensilagebalar. Hittills i år har sex sådana angrepp rapporterats till länsstyrelsen.

– Det är lite av ett mysterium, för björnarna tycks inte äta särskilt mycket av innehållet. Möjligen är det lukten som lockar, säger rovdjurshandläggaren Tomas Bernelind på länsstyrelsen i Gävleborg.
Under senvintern och våren har minst sex angrepp rapporterats. Framför allt är det Hälsingland som drabbats och sammanlagt närmare 16 000 kronor har hittills i år betalats ut i skadeersättningar.
– Man ser inte skador av den här omfattningen någonstans i Sverige, förutom här i Gävleborg, och det verkar också vara olika björnar som gör skadorna. Det skulle vara intressant att få svar på varför, säger Bernelind.

Skador även förra året
Även förra året inträffade en hel del skadegörelse på ensilagebalar, även då i Hälsingland, men också i Ockelbo. Skador på balarnas plast innebär att innehållet blir exponerat för luftens syre och förstörs.
Enligt Viltskadecenters statistik betalades det förra året ut
104 000 kronor i hela landet för skador på gröda, orsakade av björn. 86 000 kronor gick till Gävleborg och resten till Dalarna.