Foto: Shutterstock Nästan alla norska vargar finns i vargzonen som utgör omkring fem procent av landets yta.

Ett 30-tal helnorska vargar enligt rapport

I Norge finns ett 60-tal vargar, varav en stor del lever i gränsrevir som delas med Sverige. Det skriver norska Rovdtata som hänvisar till en preliminär lägesrapport.

Det Norges yrkeshögskola som har tagit fram en preliminär lägesrapport om varg på uppdrag av Rovdata.

Insamlad data

Data har samlats in mellan den 1 oktober 2022 och den 13 mars i år, medan registreringsperioden fortgår fram till den 31 mars.

I maj kommer ytterligare en preliminär statusrapport och en slutlig rapport om varg i Norge och Sverige under vintern 2022-2023 beräknas vara klar den 1 juni.

Hittills i vinter har man påträffat 87-90 vargar i Norge. Men siffrorna måste justeras ner med de 25 individer som har fällts i samband med jakt. Summan blir då 62-65 vargar, men av dem är det 44-46 djur som rör sig både i Norge och i Sverige, dessutom beräknas sex vargar ha en ”osäker gränsstatus”.

Följer utvecklingen

– När dödade vargar subtraheras återstår 62-65 vargar, varav 32-33 vargar helt lever i Norge, säger Petter Wabakken, projektledare för vargövervakning vid Inland Norway University of Applied Sciences, INN.

Den absoluta merparten av de vargar som identifieras i Norge finns i sydost i de så kallade vargzonerna, här kan utvecklingen följas.

Under vintern har tre helnorska kullar med vargvalpar upptäckts. Ett antal som ligger i paritet med det nationella målet på mellan fyra och sex kullar i Norge, inklusive gränsrevir, och maximalt tre helnorska kullar.

Här kan du läsa hela den preliminära rapporten.