Foto: Mostphotos Länsstyrelsen bedömer att det med största sannolikhet finns en så kallad problemindivid i det aktuella området.

Ett fårdödande lodjur får jagas i Roslagen

Vid tre tillfällen under den senaste månaden har ett ensamt lodjur angripit får i ett begränsat område norr om Norrtälje. Nu har länsstyrelsen i Stockholms län på eget initiativ beslutat om skyddsjakt.

Fårtätheten är mycket hög i området.

– Vi bedömer att det finns en skadegörande individ som fått ökat intresse för får. Att upprepade angrepp på får skett under kort tid samt att lodjuret trots skrämselförsök fortsätter att besöka hagar där angrepp tidigare skett motiverar skyddsjakt, säger Sara Sundin, enhetschef på länsstyrelsen i Stockholms län, i ett pressmeddelande.

Risk för allvarlig skada

Att på kort tid hägna in samtliga djur eller att den enskilde fårägaren ska ha bevakning dygnet runt är inte möjligt, enligt länsstyrelsen som bedömer risken för allvarlig skada på får som stor.

– Lodjur är nyfikna djur och det kan vara svårt att förebygga angrepp. Lapptyg, ljud- och ljusskrämmor som kan fungera för att skrämma vargar har inte samma effekt på lodjur. Ett lodjur som har lärt sig att se får som en födoresurs återkommer ofta till samma plats och det är därför svårt att bryta skademönstret. Att bygga rovdjursavvisande stängsel är ett långsiktigt arbete för att skydda sina tamdjur mot rovdjur, säger Sara Sundin.

Ett ensamt lodjur

Skyddsjaktsbeslutet omfattar ett lodjur inom ett avgränsat område norr om Norrtälje och upp längs kusten och får pågå som längst till den 15 mars.

Det är endast tillåtet att påbörja jakten när ett ensamt lodjur påträffas vid en hage med får eller getter. Endast utsedda jägare får jaga lodjuret.