Jägarnas Riksförbund motsätter sig att jägare och skyttar ska tvingas betala miljöavgifter för att använda blyammunition.
Foto: Dan Törnström Jägarnas Riksförbund motsätter sig att jägare och skyttar ska tvingas betala miljöavgifter för att använda blyammunition.

”Ett obegripligt uppdrag”

– Ett obegripligt uppdrag, tycker JRF:s ordförande Conny Sandström om regeringens beslut att kemikalieinspektionen ska utreda en miljöavgift på blyammunition.
Miljödepartementet ligger bakom regeringsbeslutet, som med ett trollslag slår udden av det slopade förbudet mot blyammunition.

Totalförbudet mot bly i ammunition skulle ha trätt i kraft 2008.

Regeringen stoppade förbudet mot blyhagel vid jakt på fastmark. Även i fortsättningen tillåts också jakt och skytte med blykulor. Det är hittills det enda vallöftet till jägarna som helt infriats. Beslutet om miljöavgifter undergräver både vallöftet och den konsekvensutredning som gjordes om förbudet mot blyammunition.

Har ingen miljöpåverkan

– Trots att en nästan nyss avslutad utredning konstaterar att bly i ammunition över fast mark inte har någon miljöpåverkan ger regeringen ett uppdrag att se över möjligheterna att införa en miljöavgift på ammunition, kommenterar Conny Sandström.

Det är i ett regleringsbrev för budgetåret 2008 som

kemikalieinspektionen får uppdraget av regeringen att ”utreda behovet av och möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för bly i ammunition i syfte att stimulera användning av blyfri ammunition.”

”Onödig byråkrati”

Det kan bara tolkas som att miljödepartementet under den c-märkta miljöministern Andreas Carlgren försöker stoppa blyammunitionen med hjälp av miljöavgifter.

– Onödig byråkrati och en misstänkt negativ syn på jakten tycker jag kan skönjas bakom detta. Det är mycket tråkigt, säger JRF-basen Conny Sandström.

En miljöavgift skulle drabba cirka 645 500 skyttar och jägare i Sverige.