Foto: Montage / Pressbild / Billion Photos / Shutterstock.comEU-kommissionen har beställt en rapport för fem miljoner kronor som ska rättfärdiga nya vapenregler mot legala skyttar och jägare i EU-länderna. Men mordstatistiken om legala vapen är hämtad från Makedonien och andra länder utanför EU. Erik Lakomaa, en forskare som tidigare tog fram utvärderingar till EU i vapenfrågan, är kritisk.

EU-bluffen om legala vapen

Mordstatistik utanför EU räknades in
I en av EU-kommissionen beställd studie bekräftas deras tidigare påstående att 1000 personer årligen mördas i EU med legala vapen – men endast genom att inkludera länder som inte är med i EU. Rapporten kritiseras nu av forskaren Erik Lakomaa i Sverige. – Det är märkligt att blanda in mord till exempel i Makedonien i statistiken. Det här behöver göras seriöst, säger han.

EU-kommissionen har motiverat det nya EU-direktivet, som riktar sig mot legala vapenägare som jägare, med att det sker 1 000 mord om året i EU med legala skjutvapen. Några siffror som stödde detta har dock inte presenterats, utan endast antaganden.
Läs mer om detta här.
 
Statistik från länder utanför EU
Kommissionen beställde senare en studie – kallad EU EFFECT PROJECT – från en grupp forskare i Coventry som skulle visa detta. Resultatet av EU-uppdraget, som kostade drygt fem miljoner kronor, har nu presenterats.
Rapporten som gruppen skrivit visar att det kan antas ske fler än 1 000 mord med legala vapen – men det ett resultat som man endast nått genom att inkludera 880 mord från Serbien, Turkiet, Makedonien och Montenegro – länder som inte är med i EU och inte heller med i Schengen.
Coventrygruppen skriver också att deras resultat stödjer de förslag som EU-kommissionen lagt fram.
Den forskning som togs upp i EU-kommissionens utvärdering av vapendirektivet 2014 stödde däremot inte några ytterligare restriktioner för civila jägare eller skyttar då sådana inte kunde väntas ha någon påverkan på kriminell vapenanvändning.

Kritisk till rapporten
Erik Lakomaa vid Handelshögskolan i Stockholm var en av forskarna som deltog i EU-kommissionens utvärdering av direktivet. Han är kritisk till Coventryrapporten.
– Det är bra att man studerar detta. Tillförlitlig statistik saknas idag i många EU-länder. Men det måste göras seriöst. Det är något märkligt att man när man vill studera frågan inom EU väljer att inkludera Turkiet, Makedonien, Serbien, Montenegro i undersökningen. Det gör också att resultaten riskerar att bli missvisande, detta i synnerhet som mer än hälften av de mord som nämns i rapporten skett i dessa fyra icke-EU-länder, säger Erik Lakomaa.
Han förklarar också att en viktig skillnad mellan utlåtandena i Coventryrapporten och från utvärderingen 2014 var att den senare var baserat på publicerad forskning, som granskats av andra forskare, så kallad peer review. Den nya Coventry-studien har inte genomgått peer review.

Här kan du läsa Coventryrapporten.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...