EU-kommissionen hävdar att vargjakten i Sverige är olaglig. Återigen hotar kommissionen med EU-domstolen.
Foto: Shutterstock och Mikael Moilanen, fotomontage EU-kommissionen hävdar att vargjakten i Sverige är olaglig. Återigen hotar kommissionen med EU-domstolen.

EU hotar återigen Sverige i vargfrågan

Nytt motiverat yttrande dagen för midsommarafton

EU hotar återigen Sverige med EU-domstol i vargfrågan. Dagen före midsommaraftonen meddelar EU-kommissionen att den svenska vargjakten är olaglig.
– Jag hoppas att regeringen svarar i enlighet med vad en bred majoritet i riksdagen anser, att vi ska ha vargjakt i Sverige, säger moderaten Ulf Berg.

EU:s senaste utspel i vargfrågan kom på torsdagen. Det är ett så kallat motiverat yttrande, den strängaste formen av reaktion från EU-kommissionen. Nästa steg EU kan besluta om är att dra Sverige inför EU-domstolen.
Sverige har tidigare fått motiverade yttranden om vargjakten och den här gången kallas beslutet ”kompletterande motiverat yttrande”. Tidigare gånger har yttrandena gått till den dåvarande Alliansregeringen, nu är det Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringsställning som ska  svara EU.

Kräver svar inom två månader 

Så här skriver EU-kommissionen i sitt pressmeddelande:
”EU-kommissionen uppmanar Sverige att anpassa vargjakten till EU:s lagar. Vargen är strikt skyddad i Sverige, och populationen har inte ökat till den nivå som garanterar artens fortlevnad (”gynnsam bevarandestatus”) såsom fastställts i lagstiftningen. Jakt tillåts endast under vissa strikta villkor. Eftersom Sverige tillät licensjakt 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015, har landet infört ett systematiskt förfarande som strider mot habitatdirektivet. Framför allt uppfyller Sverige inte sina förpliktelser eftersom landet inte överväger andra tillfredsställande alternativ eller ser till att licensjakten sker under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning. Sverige har heller inte kunnat visa att jakten inte hotar den lokala vargpopulationens möjligheter att nå ”gynnsam bevarandestatus”. Därför skickar EU-kommissionen nu ett kompletterande motiverat yttrande. Sverige har nu två månader på sig att redovisa vad man gjort för att reda ut situationen. Om så inte sker, kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot Sverige vid EU-domstolen”, står det i pressmeddelandet från EU-kommissionen.

”Precis den jakt kommissionen efterfrågar” 
Kommissionen är helt fel ute. Vi har en strikt ordnad och selektiv jakt, precis som riksdagen beslutat att den ska se ut. Det är ingen allmän licensjakt, enligt min mening, utan precis den jakt kommissionen efterfrågar, kommenterar moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Ulf Berg.
Han inväntar nu hur regeringen kommer att svara EU-kommissionen. Han hoppas att Socialdemokraterna står upp för sitt vallöfte om vargjakt och inte ger efter för Miljöpartiets krav på stoppad jakt.

Risk för misstroendeomröstning 
– Säger regeringen någonting annat än att jakten ska fortsätta, så är det tvärt emot vad en bred majoritet i riksdagen röstat för. Då finns risk att vi måste ta till vapnet med misstroendeomröstning, säger Ulf Berg.
Han reagerar med irritation över att EU överhuvudtaget sysslar med den här typen av frågor.
– Det retar upp folk och det har jag full förståelse för. Vi kan inte fortsätta med den hör skriftväxlingen med EU, utan någon gång måste Sverige sätta ned foten och sedan får saken gå till domstol, säger Ulf Berg.

Bekymrad för acceptansen 
Han upplever att Socialdemokraterna tycker precis som Alliansen och SD, att Sverige ska ha vargjakt. Däremot är han rädd för att S tvingas till eftergifter till MP.
Faran är att vi har en regering som inte kommer att ta striden. Ironiskt nog innebär det fara för vargen. Jag är otroligt bekymrad över hur acceptansen för vargarna utvecklar sig i Sverige, säger Ulf Berg.