Foto: Mostphotos Den nya lagstiftningen tar sikte på att markanvändningen måste förändras för att livsmiljöer och ekosystem ska återställas.

EU röstade för lag om återställande av ekosystem

Nu har EU-parlamentet röstat igenom den kontroversiella lagen om att tidigare ekosystem ska återskapas på bekostnad av till exempel modernt jordbruk.

Det var i går som EU-parlamentet röstade för naturrestaureringslagen som tidigare har godkänts av parlamentet. Nästa steg kommer att vara rådets slutliga godkännande av lagtexten.

Miljö för vilt

Förordningen syftar till att återställa europeiska livsmiljöer, bland annat vill man att stammarna av småvilt ska få möjlighet att återhämta sig och växa.

Bland jordbrukare och skogsägare har det funnits farhågor om att den nya lagen får stora och negativa effekter för matproduktion och skogsnäring.

”Inget nytt”

Torbjörn Larsson, den europeiska jaktorganisationen FACE:s ordförande, är dock positiv inför införandet.

– Att återställa naturen är inget nytt för Europas jägare. Men med detta nya ramverk kommer vi att vara redo att arbeta hårt för att säkerställa framgång för alla intressenter. Sedan kommer vi att se de verkliga fördelarna för människor och natur, säger han i ett pressmeddelande.