Europadomstolen nekar vargskytt prövning

Henrik Manfredsson på Gräsö, som dömdes för att han sköt en varg som skulle attackera hans kor, får ingen prövning i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Ärendet avslogs utan kommentarer och något yttrande från svenska staten behövdes aldrig.

– 95 procent av alla ärenden avslås utan kommunikation. Här bedömde de att det inte fanns några kränkningar av Europakonventionen, förklarar advokat Jan Södergren till Arbetarbladet.

Henrik Manfredsson fälldes i Högsta domstolen, för grovt jaktbrott efter att han friats i både tings- och hovrätten. HD-utslaget gällde hur den dåvarande utformningen av paragraf 28 i jaktförordningen skulle tolkas. Då fick en djurägare skjuta rovdjur först sedan de gick till förnyad attack.

För lång tid mellan attackerna

Henrik Manfredsson dömdes för att de dröjde för många minuter innan vargen som dräpt får hos grannen kom fram till hans egen kohage.

Enligt Jan Södergren drabbades Henrik Manfredsson av en svårtolkad och otydlig lagstiftning och osäkerheten borde ha gjort att han friades.

Straffet blev en villkorlig dom och samhällstjänst, ett straff Henrik Manfredsson redan har avtjänat.

– En prövning hade inneburit att man fått lite upprättelse, säger han till Arbetarbladet.

Det saknas möjligheter att överklaga Europadomstolens beslut.

Bernt Lindqvist, pensionerad förbundsjurist i Jägarnas riksförbund, var Manfredssons ombud ända upp i Högsta domstolen. Bernt Lindqvist har inte gett upp och funderar på att begära en granskning av HD:s handläggning av fallet.