Foto: Shutterstock EU:s reglering är gammalmodig, måste bli flexiblare och bättre anpassad till dagens rovdjurssituation. Det anser en rad europeiska jakt- och markägarorganisationer.

Europeiskt krav på förändring av rovdjurspolitiken

Europeiska jägare- och markägarorganisationer kräver att art- och habitatdirektivet ska moderniseras. Framför allt vill man anpassa det till dagens situation med stora rovdjursstammar.

Det har gått tre decennier sedan art- och habitatdirektivet först aktualiserades som skydd för EU-ländernas växter och djur.

Nu har FACE, den europeiska jägarfederationen, gjort ett gemensamt uttalande med jordbruks- och markägarorganisationerna Copa-Cogeca, CEJA och ELO.

Bevara arter

Organisationerna vill fästa uppmärksamhet vid att det europeiska arbetet med att bevara arter har varit mycket framgångsrikt. Bland annat har stammarna av de stora rovdjurens vuxit i omfattning liksom konfliktytorna.

Face nämner i ett pressmeddelande exempel som att jägarna i stor utsträckning har uteslutits från beslutsfattandet, att viltstammarna tagit skada och jakthundar dödats.

Aktiv förvaltning

För att komma till rätta med problemen förespråkar föreningarna en mera aktiv förvaltning av rovdjuren.

Man efterlyser också att det ska gå lättare att ändra en arts skyddsstatus då den har återhämtat sig och bättre balansera bevarandemål med jakt och andra verksamheter på landsbygden.