Evald Hellgren får mothugg på sitt försvarstal för älgen.
Evald Hellgren får mothugg på sitt försvarstal för älgen.

Evalds älgmatte får kritik

Skogsägaren Evald Hellgren får mothugg på sitt försvarstal för älgen. I Land Lantbruk & Skogsland framför flera markägare att Hellgren räknar fel när framhåller älgen som en stor inkomstkälla i förhållande till skogsbruket.

Hellgren intervjuades i bland annat Jakt & Jägares webbradio och redogjorde för ett räkneexempel som visade att älgen ger stora inkomster, om intäkterna från arrendet investeras i aktier och fonder. Hör intervjun här.

Drygt 23 miljoner kronor
Hellgrens egen mark, 100 hektar, ger 1 500 kronor per år i jaktarrende. På 100 år växer summan till över 23 miljoner kronor före skatt i aktiefonder.
Land Lantbruk & Skogsland, som också intervjuat Hellgren, har fått ta emot många reaktioner på hans utspel, mest kritiska, skriver tidningen.

”Saga och fantasi”
– Evald Hellgrens räkneexempel är en saga o fantasi! Den är gjord på samma sätt som om inkomsten på en avverkning ska förvaltas aktivt i 99 år och ingen skatt betalas alls. Och om man kunde göra så, ja då skulle det visa sig att viltbetesskadorna är av en oerhört stor och dyrbar omfattning, säger Jan Bäckström till Land Lantbruk & Skogsland.

”Otroligt”
En annan som är kritisk är Anders Svensson i Ljungbyhed och han säger till tidningen:
– Otroligt att man bara får räkna så som Evald Hellgren. Jag planterar 2 500 tall per hektar till kostnad 15 000 kronor. Älgen äter upp allt – jag förlorar 15 000 kronor, då hjälper det föga med jaktarrendet på 250 kr per hektar och år.