Asken gör att patronerna kan spåras tillbaka till tillverkningsprocessen. Här syns stämpeln på locket till ammunitionsasken. I detta fall är patronerna tillverkade den 22 april 2012. 16/1 är en tillverkningsserie.
Asken gör att patronerna kan spåras tillbaka till tillverkningsprocessen. Här syns stämpeln på locket till ammunitionsasken. I detta fall är patronerna tillverkade den 22 april 2012. 16/1 är en tillverkningsserie.

”Få fall av hylssprängningar”

Patroner från Sako som råkat ut för hylssprängning är fortfarande under utredning.

– Vi på Sako i Sverige tar sådana här incidenter på största allvar. Vi och övriga ammunitionstillverkare har tack och lov extremt få händelser i förhållande till antalet tillverkade patroner, kommenterar Patric Roman, marknadsansvarig på Sako Sverige.

– I vår fabrik i Finland tillverkas allt enligt CIP- och SAAMI-standard. Vi har rigorösa kontroller under produktionsfasen. Fabriken är även ISO9001- och AQAP2110-certifierad, tillägger Patric Roman.


Det här skrev Jakt & Jägare om sprängningar av .380-hylsor: 

Dessa händelser inträffade hösten 2011 respektive 2012.

– Ingen information har kommit till oss gällande någon av dessa händelser förrän nu, varken av kunderna eller någon annan. Vi har därför inte kunnat agera, förklarar Patric Roman.

Asken finns inte kvar
Från den första händelsen 2011 finns inte ens tillverkningsfakta att spåra eftersom ammunitionsasken inte finns kvar.

– I det andra fallet från 2012 vet vi att patronerna är tillverkade den 8 augusti 2003. De är alltså drygt nio år gamla, konstaterar den marknadsansvarige på Sako Sverige.

Åldern i sig är inget problem. Nen när patronerna varit med ett tag så kan mycket hända med dem efter de lämnat fabrik och lagerhylla, resonerar.


”Första och enda incidenten med .308”

– Kalibern .308 Winchester är en av våra absolut mest omsatta. Detta är de första och enda incidenterna vi hört talas om gällande denna kaliber sedan vår verksamhetsstart i Sverige för tio år sedan, kommenterar Patric Roman  


Det här skrev Jakt & Jägare om sprängningen av en .30-06-hylsa:

 – Vi har haft en dialog direkt med denna kund och här därför fått in både vapen och patroner för analys, berättar Patric Roman.

T3:ans säkerhet fungerade
Vapnet, en Tikka T3, har fungerat precis som det ska vid en sådan här incident.

– Utdragaren fungerar som ventil och leder bort krutgaserna till en nödevakueringsfunktion, ett hål på vänstra sidan av lådan. Dessutom har magasinet trycks ut nedåt för att avleda kraften ytterligare – allt för att effekten inte ska gå bakåt mot skytten, utan istället ledas i en så skonsam riktinng som möjligt.

Att Sako inte har gått att nå för en kommentar i fallet med. 30-06-ammunitionen håller inte Patric Roman med om.

– Samtalet om detta kom från Jakt & Jägare efter det att artikeln blev publicerad, säger Patric Roman

Vill inte spekulera
Nu när Roman har kontaktat redaktionen för en kommentar pekar han på att det kan finnas en mängd olika orsaker till att en hylssprängning kan inträffa.

– Så vi avstår från att spekulera i vad som kan ha hänt i dessa fall. Men god vapenvård och att förvara och hantera ammunitionen klokt är ett par enkla sätt att minska risken för att sådant här händer.

Efter incidenten med .30-06 ammunitionen vet Sako-Sverige att den är inköpt för fyra år sedan.

Väntar på utredningen
– Men det går inte att veta när den är tillverkad eftersom kunden inte har kvar asken. Patronerna är under utredning men den är inte klar. Det är därför kunden inte fått svar ännu, säger Patric Roman. 

– Vi litar så klart på de lämnade uppgifterna i dessa fall men att spara kvitton och ammunitionsasken är ett bra tips. Då man kan se när och var ammunitionen är inköpt och när den är tillverkad. Det underlättar dessutom undersökningarna och eventuella åtgärder i händelse av att något gått fel, avslutar Patric Roman.