Inte bara sjöfågel berörs av fågelinfluensan. Även kråkor, som är asätare, kan bli smittbärare om flyttfåglar för in H5N1-viruset till Sverige.
Foto: Sten Björklund Inte bara sjöfågel berörs av fågelinfluensan. Även kråkor, som är asätare, kan bli smittbärare om flyttfåglar för in H5N1-viruset till Sverige.

Fågelinfluensan kan påverka jakt och viltvård

Fågeljakten kan på sikt påverkas av fågelinfluensan, som nu sprids med hjälp av flyttfåglar.
Den farliga fågelinfluensan H5N1 sprider sig snabbt över världen. Den här veckan har Italien, Grekland, Azerbadjan och Nigeria haft smittade fåglar. Fågelinfluensaviruset har även dykt upp på den tyska ön Rügen i Östersjön i form av smittade svanar. Redan i mitten av mars kan de första knölsvnarna från Rügen nå Sverige

Smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket vill nu att alla fåglar som hålls i fångenskap i Sverige ska finnas inomhus, eller åtminstone utfodras på skyddade platser.

Det gäller även fåglar som föds upp för jakt- och viltvårdsändamål, till exempel fasaner, änder och rapphöns.

Skräcken är att viruset muterar och får förmågan att effektivt börja smitta från människa till människa. Då hotas världen av en pandemi, som på kort tid kan döda miljontals.

Förra våren upptäcktes att tusentals vildfåglar i våtområdet Qinghai Lake i centrala Kina dött av smittan, bland annat rostand och storskarv. Därmed hade den farliga formen av viruset förts tillbaka till vildfåglar från tamfåglar.

”Döda fåglar flyger inte”

Ornitologer och miljöorganisationer försöker förneka att flyttfåglar är ett hot, bland annat med argumentet att ”döda fåglar flyger inte”.

Men nu har forskare hittat friska änder som bär på H5N1 i våtområdet Poyang Lake i östra Kina. I somras upptäcktes även en flygfärdig skäggdopping i Novosibirsk som var smittbärare.

Det innebär att till exempel änder och svanar nu kan sprida smittan när de flyger tillbaka.

Enligt Maria Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet, kan katter och eventuellt lo smittas av fåglar.

Tvätta händerna

Om smittan breder ut sig kan det vara klokt att hålla tamkatter inomhus och tvätta händerna sedan man tagit hand om ett fågelbyte, som katten tar in. Fåglarna bör hanteras med handskar och slängas i soporna i en platspåse. Någon smitta mellan katt och människa har hittills inte konstaterats.

Hanterar man fågelbajs eller slaktar fåglar är det alltid viktigt att tvätta händerna efteråt.

Den som hittar döda sjöfåglar, till exempel gräsänder, bör kontakta länsveterinären.

– Det gäller om man påträffar döda vattenlevande fåglar, som svanar och gräsänder, när man inte vet varför de dött. Vi vill så fort som möjligt veta när H5N1-viruset kommer till Sverige, säger Maria Brytting till Dagens Nyheter.

– Influensaviruset finns naturligt bland vattenlevande fåglar. Andra fåglar som kan drabbas är asätande fåglar, som kråkor som lever på döda djur.

– Hittills finns det inga tecken på att hundar har blivit smittade, tillägger Maria Brytting i DN.