Foto: Mostphotos Arbetet med att söka efter döda och sjuka djur i den smittade zonen fortsätter.

Fagersta – ingen aktiv spridning av svinpest

Det pågår ingen aktiv smittspridning av afrikansk svinpest i Sverige för närvarande. På senare tid har smittan bara påträffats i skelettrester – alla fall har hittills hittats i ett mindre område i kärnområdet.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, pågår intensiva sökinsatser efter smittade och döda vildsvin både i kärnområdet och resten av den smittade zonen i Fagersta.

Två av fynden

I området påträffas fortlöpande kadaver och skelettrester och nyligen har två av fynden konstaterats bära på afrikansk svinpest. Sammanlagt har 62 fall av afrikansk svinpest påträffats sedan smittutbrottet.

Men inga nyligen döda vildsvin har påträffats under senare tid, vilket tyder på att smittspridningen har stoppats.

”Positiva fall”

– De stora sökinsatser som genomförts utanför kärnområdet utan att hitta några positiva fall, det faktum att det bara är skelettrester som vi hittat, och att smittan inte spridits geografiskt på flera månader stödjer att det för närvarande inte är någon pågående smittspridning i området, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.