Foto: Jordbruksverket Sänkmossen blir provtagningscentral och stängs för allmänheten.

Fagersta: Sopstation byggs om för provtagning och förbränning av kadaver

Den riksbekanta avfallsanläggningen Sänkmossen i Fagersta som misstänks sprida afrikansk svinpest stängs och görs om till plats för förbränning av kadaver och provtagning. ”Vi vet inte om det är smittkällan, och tar inga risker”, säger Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket.

Turerna kring avfallsanläggningen Sänkmossen i Fagersta har varit många sedan Jakt & Jägare först publicerade uppgifter om att Jägarnas Riksförbund, JRF, varnade Jordbruksverket för risken att svinpest kunde spridas från anläggningen.

Stänger för allmänhet

Men nu är det bestämt att stationen stänger för allmänheten. I stället ska den fungera som provtagningscentral och plats för förbränning av påträffade vildsvinskadaver.

Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket, säger att han inte känner till att det varnats för smittorisk tidigare.

– Vi vet inte om det är smittkällan, och tar inga risker. Det är en bra plats för prover och förbränning av kadaver och den är stängd för allmänheten på grund av smittrisken, säger han  och fortsätter:

– Det har varit en väldig ögonöppnare för oss och Sveriges kommuner om hur vi hanterar avfallet. Vi uppmanar ju Trafikverket att tydligt skylta om hur avfall ska hanteras på rastplatser. Men det vi sett som så kallat restavfall är ju också en tänkbar smittkälla och det har man i princip matat vildsvinen med. Vi har tidigare bara sett matavfall som en fara.

”Lämplig plats”

Vildsvinskadavren kommer att föras ett i taget till ett provtagningstält. Därefter förstörs de genom förbränning. Centralen är, genom särskilda smittskyddsrutiner, ordnad så att smitta inte ska kunna spridas vidare.

–  Vi rekognoscerade hela Fagersta efter en lämplig plats och fastnade för den befintliga avfallsstationen, säger Helena Sixtensdotter, insatschef på Jordbruksverket.

Stämmer uppgifterna om att den kommande jakten på vildsvin ska ha anläggningen som utgångspunkt?

–  Det är för tidigt att säga, nu handlar det om att söka igenom närområdet efter sjuka och döda djur.