Naturvårdsverket hotar att dra in dispensen för blypatroner när det gäller lerduveskytte. Därmed hotas Sveriges chanser i utländska tävlingar, hävdar Skyttesportförbundet.
Naturvårdsverket hotar att dra in dispensen för blypatroner när det gäller lerduveskytte. Därmed hotas Sveriges chanser i utländska tävlingar, hävdar Skyttesportförbundet.

Fällan slår till för OS-skyttarna?

Glöm OS-medaljer till svenska hagelskyttar i framtiden om Naturvårdsverket får bestämma. En avtalsfälla hotar att slå till för Sveriges olympiska hagelskyttar. Skytterörelsen har gjort ett avtal med miljöministern att frivilligt avveckla användandet av blyammunition. Naturvårdsverket hotar därför att inte ge hagelskyttarna en ny dispens för blyhagel.

Senast den 16 februari ska Skyttesportförbundet ha svarat på en mängd frågor för att få en ny dispens. Bland annat vill Naturvårdsverket ha namn på samtliga skyttar som dispensen gäller. Förbundet måste även ange skyttarnas meriter de senaste tre åren. Dessutom vill verket veta på vilka banor blyhaglet sprids och vad som ska göras för att samla upp blyet.

600 skyttar berörs
Enligt Skyttesportförbundet handlar det om 600 skyttar i grenarna skeet, trap och dubbel trap.
– Vår beräkning är att gemensamt konsumeras två miljoner skott per år, vilket motsvarar 50 ton bly, kommenterar Göran Nygren, generalsekreterare för Skyttesportförbundet.
För att infria sitt vallöfte rev den borgerliga regeringen upp beslutet att införa att totalförbud mot blyammunition. Men förbud mot blyhagel på skjutbanor finns kvar. Därför behövs dispensen för hagelskyttar som tävlar utomlands. 
Skrev på avtal med Carlgren
Kemikalieinspektionen ville sedan införa skyhöga straffskatter för blykulor och blyhagel samt kräva speciella miljökulfång på alla skjutbanor. Hotet slopades när skytterörelsen skrev på ett avtal med miljöminister Andreas Carlgren att frivilligt börja minska blyanvändandet. Nu kräver Naturvårdsverket att Skyttesportförbundet ska upp till bevis vad avtalet är värt.
”Den samlade skytterörelsen åtar sig att verka för att minska användningen av och riskerna med bly i ammunition, för att bidra till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kan uppnås”, står det i avtalet som bland andra Göran Nygren skrivit under.
 
Var det smart att skriva på ett avtal att minska användningen av blyammunitionen?
– Det finns redan en förordning som anger att dispenser ska kunna medges, svarar Göran Nygren.
Problemet för skyttarna är att Naturvårdsverkets tjänstemän har möjlighet att bevilja dispenser enligt förordningen, inte att de måste.
– När det gäller avtalet handlar det rent praktiskt om att vi åtar oss att bidra med kunskaper och erfarenheter. Vi ska dessutom sprida information till skyttarna om de blyfria alternativ som finns. Vi har inte gjort några konkreta åtaganden att minska blyanvändningen, tillägger Göran Nygren.

Vitbok om skjutvallar
Beträffande avtalspunkten om studier av kulfång vid skjutbanorna har skytterörelsen i sin vitbok redan visat att blyet ligger säkert i de skjutvallar som redan finns.
– En ytterligare punkt i avtalet handlar om att jobba med hälsorisker. I praktiken är det att till exempel påpeka att det är viktigt att tvätta händerna efter ha använt luftgevärskulor, kommenterar Göran Nygren.
Vid tävlingar utomlands används inte stålhagel på grund av risken för rikoschetter. Dessutom blir antalet krossade duvor mindre när avståndet blir cirka 30 meter för andra skottet. De tävlingsskyttar som inte laddar med blyhagel tappar närmare 20 procent i resultat.

Kan inte tävla på lika villkor
– Att tävla och träna med stålhagel i Sverige för att sedan tävla internationellt med bly låter sig inte göras med sportslig rättvisa. Utan dispens kommer våra skyttar i framtiden inte längre att tävla på idrottsligt lika villkor som övriga världen, fastslår Göran Nygren.
Jägareförbundet har som ett led i sitt allmänna uppdrag fått order av regeringen att avveckla blyammunitionen. 
Jägareförbundet tvingas ställa upp
Nyproducerade varor skall så långt det möjligt vara fria från bland annat bly senast år 2010, enligt miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö. För att få pengar för sitt allmänna uppdrag måste Jägareförbundet jobba i enlighet med Giftfri miljö-målet, enligt ett regeringsbeslut.
Jägarnas Riksförbund och Sveriges vapenägares förbund har inte gått med på att börja fasa ut blyanvändningen.
 
Här är avtalet om blyammunition:
 
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=359333