FOTO: EVGENYI LASTOCHKIN/MOSTPHOTOS Hovrätten såg det som förmildrande att bilföraren snabbt kontaktade ett jaktlag efter älgkrocken.

Fälldes av tingsrätten efter älgkrock – hovrätten friar

Mannen väntade ett dygn med att anmäla älgkrocken till polisen. Tingsrätten såg allvarligt på händelsen och fällde för förseelse mot jaktlagen, men hovrätten friar med hänvisning till att fördröjningen inte försvårade eftersöket.

Det är Dagens Juridik som skriver om bilföraren som var på väg hem i sitt fordon och såg en älg på vägen som han inte hann väja för.

Älgen försvann

Det var mörkt ute och han kunde inte avgöra i vilken riktning älgen försvann. Då han kontrollerade bilen upptäckte han bara en mindre skada på backspegeln. Därefter kontaktade han det berörda jaktlaget och informerade det om var han kört på älgen.

Nästa dag upplystes mannen om sin skyldighet att kontakta polisen, vilket han gjorde. I efterhand har han förklarat sitt agerande med att han inte kände till anmälningsplikten. Om skadorna hade blivit stora eller han upptäckt blod på bilen skulle han genast ha ringt runt för att informera sig.

Ingen fritas

Luleå tingsrätt fastslog att det rörde sig om en förseelse mot jaktlagen och att ingen fritas från ansvar på grund av okunskap om regler.

Påföljden bestämdes till 40 dagsböter.

Efter överklagan hamnade målet hos hovrätten för Övre Norrland. Domstolen konstaterade inledningsvis att den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet kan dömas till böter.

Ett ringa fall

Samtidigt ska man inte dömas till ansvar vid ringa fall.

Därefter påpekar rätten att det var fråga om en relativt lätt sammanstötning och att föraren inte medvetet brutit mot någon regel. Dröjsmålet försvårade inte heller eftersöket då jaktlaget informerades omedelbart.

Därför väljer hovrätten att frikänna mannen.