En omtöcknad örn hittades vid den vargrivna älgen, norr om Furudal, där gift lagts ut. På platsen låg även en död duvhök och en skadad kungsörn.
Foto: Polisen En omtöcknad örn hittades vid den vargrivna älgen, norr om Furudal, där gift lagts ut. På platsen låg även en död duvhök och en skadad kungsörn.

Fallet med giftälgarna nedlagt

Miljöåklagare Lars Duberg har beslutat att lägga ned förundersökningen om utlagt gift vid vargdödade älgar öster om Mora och i Furudalsområdet.
Det var två förgiftade älgkadavder som hittades förra vintern. Råttgift och cyanid hade lagts ut. Därmed misstänktes att giftet var tänkt att skada vargar.

– Under förundersökningen har polisen förhört många ortsbor i både Mora och Furudal utan att det framkommit något av värde för ett åtal, kommenterar Lars Duberg.
Vid denna typ av brott, som rubriceras som ”förgörelse”, är det svårt att få fram fakta och bevis, konstaterar han.

Kan tas upp igen
– Att förundersökningen är nedlagd betyder inte att brottsmisstanken är borta. Skulle nya uppgifter komma fram kan förundersökningen tas upp igen, kommenterar Lars Duberg.
Ordförande i Färnäs gemensamhetsskog, Olof ”Ola” Hermansson, kommer att ta kontakt med en advokat och höra sig för om vilka möjligheter gemensamhetsskogen har att gå vidare i ärendet.
Han vill ha ersättning av berörda myndigheter för sönderkörd ungskog, när giftälgen i Fåsås i Mora-området skulle hämtas.