Fångst av bäver med slagfälla. Bäverfällan Conibear 330-2 är en effektivt dödande slagfälla. EU-kommissionens förslag att stoppa all fällfångst fälldes av EU-parlamentet.
Fångst av bäver med slagfälla. Bäverfällan Conibear 330-2 är en effektivt dödande slagfälla. EU-kommissionens förslag att stoppa all fällfångst fälldes av EU-parlamentet.

Fällförbudet i EU stoppat

Hotet från EU-kommissionen mot all fällfångst i EU-länderna har avvärjts tills vidare.
Det är främst den socialdemokratiska EU-politikern Karin Scheele från Österrike som har agerat i frågan. På uppdrag från djurrättsaktivister har hon försökt få fram nya direktiv för fällor och fångstredskap, som varje medlemsland skulle vara skyldiga att följa.

Hade förslaget från kommissionen fått gehör skulle i stort sett all fällfångst stoppas.

Face, lobbyorganisationen för EU-ländernas sju miljoner jägare, startade ett intensivt arbete för att påverka EU-parlamentarikerna.

Huvudargumentet från Face var att EU saknar legal kompetens att reglera villkoren för vilda djur. Ett fällförbud skulle dessutom göra det omöjligt att stoppa olika smittobärande skadedjur.

Den 17 november röstade en överväldigande majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet i Strasbourg emot förslaget från EU-kommissionen om en ny ”human” fällstandard.

Scheele och en del andra ledamöter ville ha ännu strängare regler. Men majoriteten tyckte alltså att förslaget vilade på för osäker juridisk grund och dessutom skulle skapa onödig byråkrati.

Stavros Dimas, EU:s miljökommissionär, deklarerade efter omröstningen att förslaget kommer att dras tillbaka. Istället kommer kommissionen att försöka anpassa EU-länderna efter det nu gällande internationella avtalet om tester och standardregler för fångstredskap och fångstmetoder.

I övrigt kommer hela frågan om fällfångst att vila tills vidare.