En jägare får tillbaka sin vapenlicens efter att ha träffat en jaktkamrat med ett vådaskott. (Arkivbild)
Foto: Ronald Sumners / Shutterstock.com En jägare får tillbaka sin vapenlicens efter att ha träffat en jaktkamrat med ett vådaskott. (Arkivbild)

Får behålla vapen trots vådaskott

Under älgjakten vådasköts en jägare av sin jaktkamrat. Polisen drog in skyttens vapenlicens, men detta överklagades eftersom skytten anser att den andre mannen inte befunnit sig där han skulle. Nu ger kammarrätten honom vapenlicensen tillbaka.

Tre jägare jagade älg tillsammans i Storumanområdet vid ett tillfälle hösten 2011. De tre hade kommit överens om att den som såg en älg först fick skjuta den. 
När en älg sedan dök upp sköt en av dem. Men kulan gick genom älgens bröstkorg och träffade en av de andra jaktkamraterna.
Enligt skytten skulle ingen ha befunnit sig bakom älgen när han sköt.
Polisen ansåg emellertid att skytten borde ha förvissat sig ordentligt om att ingen person eller annat djur skulle ha riskerat att träffas innan han sköt.
Den skjutne mannen hävdar att fler än ett skott avlossades. Men enligt operationsläkaren gick skottet först genom hans gevärskolv innan den träffade honom själv. Polisundersökning på platsen kunde inte heller avgöra vad som hänt exakt.

Blev av med vapenlicensen
Polisen drog in skyttens vapenlicens, vilket han överklagade. Förvaltningsrätten avslog överklagan, men även detta överklagades till kammarrätten.
Kammarrätten håller med om att avlossandet av skottet gjordes under oansvariga former, men tar däremot hänsyn till att skytten anser sig ha fått korrekta uppgifter om var kamraten befann sig och att det då inte var medvetet att ta sådana risker.
Kammarrätten ger skytten rätt och upphäver förvaltningsrättens dom. Mannen får tillbaka sin vapenlicens.