En fårägare utanför Alfta överväger att eventuellt skjuta i nödvärn mot varg som går till attack mot hans får. Två av hans får har dödats av varg natten mot onsdagen.
Foto: Shutterstock.com En fårägare utanför Alfta överväger att eventuellt skjuta i nödvärn mot varg som går till attack mot hans får. Två av hans får har dödats av varg natten mot onsdagen.

Fårägare överväger att skjuta varg

Två får vargdödade utanför Alfta

Två får har natten mot onsdagen dödats av varg vid en gård utanför Alfta i Gävleborgs län. Fårägaren funderar nu på att skjuta varg i nödvärn om det skulle bli en ny vargattack.

Dessutom hålls fåren instängda på ett mer begränsat område. Men lyset från en lampa och ljudet från en påslagen radio lär inte stoppa en varg från att ta sig förbi stängslet in till fåren.
Fårägaren har därför rådfrågat länsstyrelsen om att få skjuta en varg som går till angrepp i hagen.
– Som djurägare har man rätt att använda paragraf 28 om man har ett pågående angrepp, men då får han ta det ansvaret själv, säger Sone Persson, naturbevakare på länsstyrelsen, till Hela Hälsingland.

Ska försöka skrämma först
Enligt paragrafen är det tillåtet att skjuta stora rovdjur som varg om de går till attack mot tamdjur. Innan det skjuts ska det göras ett försök att skrämma bort vargen med till exempel rop eller varningsskott i marken.
Skjuts det en varg ska länsstyrelsen kontrollera om det gått rätt till. Blir det misstanke om att nödvärnsparagrafen inte följts överlämnas fallet till polisen.

Sårskador från varg och vargspår i leran
Efter en inspektion av de dödade fåren kan Sone Persson bekräfta att det var en varg som dödade de två fåren.
– Det är bitmärken och skador typiska för varg, och så finns det spår på gården i leran i hagen, säger han till Hela Hälsingland.
Naturbevakaren Sone Persson törs inte spekulera om vilket revir fårdräparen kommer från.
– De vargar som överlevde vintern har flyttat ut. Då finns de oftast mellan reviren. Det blir en korridor där de vargar som inte är de tuffaste blir kvar i utkanten av sitt hemrevir. Det här är säkert fjolingar som är kvar, kommenterar han för Hela Hälsingland.
Det finns kanske uppåt 90 vargar i Gävleborgs län, enligt länsstyrelsens bedömning.