Fårdräpande bredfjällsvargen ska skjutas

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på en varg i Bredfjällsreviret i Västra Götalands län. Över 60 får har dödats, skadats eller avlivats på grund av vargangrepp på fem platser.
– Det är åtta angrepp sedan midsommar. Det är ovanligt många upprepade angrepp på kort tid, kommenterar Susanna Löfgren, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Det är tätt med fårbesättningar i området, över 100 gårdar finns. Reviret är nytt för i år och fårägarna har inte så kallade rovdjursstängsel som hindrar vargarna att angripa. Länsstyrelsen har försett fårägarna med akutstängsel, men nya angrepp har inträffat. Flera fårägare tar nu in djuren på nätterna.

– På sikt är den enda lösningen att förebygga angrepp genom bra stängsel, men det skyddet kan inte ordnas för alla fårägare så fort som det behövs. Vi bedömer därför att skyddsjakt är enda möjliga lösningen, säger Susanna Löfgren.

En hane och en tik

Vargparet består av en hanne från Ed-Haldenreviret, som ligger på gränsen mellan Sverige och Norge, samt en hona från Kroppefjällsreviret i Dalsland. Länsstyrelsen har försökt ta reda på om paret har valpar, men det är ännu oklart.

Undersökningarna av reviret ska fortsätta och fler stängsel sättas upp. Fårägarna kan få statligt bidrag för att skaffa och sätta upp rovdjurssäkra stängsel.

– Vi bedömer att den här skyddsjakten inte hotar vargstammens utveckling. Det är preliminärt 19 föryngringar i år, säger Susanna Löfgren.

Skyddsjakt till 21 september

Skyddsjakten får pågå längst till 21 september.

Det tillåtna området avgränsas av riksväg 44 i norr, riksväg 45 i öster och söder samt europaväg E6 i väster.

Enbart en varg som befinner sig i eller i anslutning till inhägnad betesmark med tamdjur får fällas med stöd av detta beslut.

Jakt får ske på annans mark, men bara av dem som antingen har jakträtt eller tamdjur i området.