Under 2016 drabbades färre älgar av stora variga sår än året innan, visar en rapport från SVA.
Foto: Josef Pittner / Shutterstock.com Under 2016 drabbades färre älgar av stora variga sår än året innan, visar en rapport från SVA.

Färre älgtjurar med hudsår

Rapporten ”Sjukdomsövervakning av vilda djur 2016” har precis kommit ut. I undersökningen för rapporten har 1 704 vilda djur eller prover därav visat hur hälsotillståndet varit. Bland annat konstateras att antalet älgar som rapporterats lida av variga sår i huden var betydligt färre än året innan, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på sin webbplats.

Under 2015 fick SVA in prover och rapporter från nästan 150 fall där älgtjurar hade stora variga sår på ryggen. Det är ännu inte klarlagt vad som har orsakat såren, men man misstänker att svärmningar av älglusflugor eller andra orsaker till kronisk klåda, och efterföljande infektioner i huden som kliats sönder, kan ha gjort att älgarna fått så stora och variga sår.
Under 2016 fick SVA bara enstaka rapporter om fall av älgar med liknande sår, skriver SVA på sin webbplats.

Mjältbrandsutbrott och oro för CWD
I rapporten tar SVA även upp mjältbrandsutbrottet i Östergötland, där tre älgar dog. Det har även funnits en oro för att Chronic Wasting Disease (CWD) ska dyka upp i Sverige, eftersom det konstaterats fem sådana fall i Norge. Men under 2016 kunde inget sådant fall konstateras i Sverige.

Gulsot hos kaniner och harar och fågelinfluensa
En annan stor sak som står med i rapporten är utbrottet av den nya typen av kaningulsotvirus, som var omfattande under 2016. Särskilt hårt drabbades Syd- och Mellansverige där många tama och vilda kaniner dog. Dessutom drabbades skogsharar för första gången, på Hallands Väderö.
Även fågelinfuensa av den smittsamma typen H5N8 som spreds i Europa står med i rapporten. I november hittades den första smittade fågeln i Sverige, vilket var en knipa i Skåne. Totalt hittades smittan hos 20 vilda fåglar och även i en tambesättning i Skåne.