Foto: Shutterstock Under de tre aktuella åren fälldes totalt 510 vargar, björnar, lodjur och järvar i samband med skyddsjakter.

Färre än hälften av skyddsjakterna på varg lyckades

Mindre än hälften av de beslutade skyddsjakterna på varg resulterade i fällda djur, för de andra stora rovdjuren är resultatet betydligt bättre. Det visar färsk statistik från Naturvårdsverket.

Enligt handlingar daterade den 14 april har Naturvårdsverket beslutat att överlämna rätten att fatta beslut om skyddsjakt på björn, lodjur och varg till samtliga länsstyrelser utom den i Gotlands län.

84 vargbeslut

Samtidigt överlämnas beslutanderätten angående skyddsjaktsbeslut på järv till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena.

I samband med detta har myndigheten gjort en sammanställning över hur skyddsjakterna på de stora rovdjuren gått under åren 2020–2022.

Den visar att skyddsjakten på varg har varit svårast att lyckas med – under de tre åren har 84 beslut om skyddsjakt fattats, men bara 41 djur avlivades.

Övriga rovdjur

Nedan kan du se hur skyddsjakterna på de övriga stora rovdjuren har gått, enligt Naturvårdsverkets beslut den 14 april.