Foto: Mostphotos Varje år med start 2016 presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall från främst älg men också andra hjortdjur. Inventeringen görs i fält på slumpmässigt utvalda rutor i landet. Varje år inventeras omkring 45 000 provytor i höjden 1-4 meter i cirka 12 500 ungskogar.

Färre betesskador på tall i Götaland

(UPPDATERAD) Betesskadorna på unga tallar i Götaland minskade under det senaste året. Denna trend till trots ligger skadenivån fortfarande långt över målsättningen.

Det är Skogsstyrelsen som går ut med att den senaste Äbin, den årliga älgbetesskadeinventeringen av 17 000 provytor i Götaland, visar att skadorna har minskat det senaste året.

Tolv procent

Tolv procent av de unga tallplantorna var skadade av älg, rådjur och andra hjortdjurs bete – detta jämfört med 13 procent året dessförinnan. Nedgången är marginell. Men jämfört med 2016, då inventeringarna inleddes, har en större minskning skett – från 16 procent.

Samtidigt ligger skadenivån lång över målet på maximalt fem procent betesskadade unga tallplantor.

Å andra sidan visar talen för andelen oskadade tallar en tydligt positiv utveckling med en ökning från 35 procent 2016 till dagens 60 procent. Men trots detta har man en bit kvar till målet – 85 procent.

– Det finns positiva inslag  Äbinsiffrorna! Samtidigt är det oroväckande att takten för tallföryngringarna på magra marker avtar. Jägarna har på många håll minskat älgstammen. Men då måste markägarna också steppa upp och göra sin del, säger Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

”Hårt arbete”

– Nu ser vi ytterligare ett år med en försiktig minskning och vi tror och hoppas att många års hårt arbete för att få ned skadorna börjar ge resultat. Därför är det nu viktigt att vi håller ut med åtgärderna så att den positiva trenden kan fortsätta mot målen, säger Matilda Lindmark, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen region syd.