Naturvårdsverket föreslår att flera arter inte längre ska vara statens vilt, bland annat myskoxe.
Foto: Dan Bach Kristensen / Shutterstock.com Naturvårdsverket föreslår att flera arter inte längre ska vara statens vilt, bland annat myskoxe.

Färre djur blir statens vilt

En rad arter ska strykas från listan över statens vilt, föreslår Naturvårdsverket. I Jakt & Jägares webbradio reder handläggare Per Risberg ut vad förslaget innebär i praktiken.

I början av året fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att se över regelverket kring statens vilt, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
Syftet är att säkerställa att de arter som ingår i statens vilt fortfarande är att betrakta som utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla. Dessutom var uppdraget att utvärdera om andra arter behövde ingå i statens vilt för att få det skydd det innebär.

Verkets tjänsteman förklarar
Nu är översynen klar och Naturvårdsverket föreslår att flera arter inte längre ska klassas statens vilt. Myskoxe, älg och hjort mister sin position. Myskoxe finns inte längre på svenska rödlistan och älg och hjort finns det så många av att ett sådant skydd enligt Naturvårdsverket inte längre är aktuellt.
Även mellanspett, lunnefågel, blåkråka, vit stork och svart stork är borttagna i förslaget, eftersom arterna klassas som utdöda.
Per Risberg på Naturvårdsverket förklarar vad det här förslaget innebär i praktiken.

Hör Per Risberg här

Om länken ovan krånglar, använd direktlänken:
http://jaktreportage.se/statensvilt.mp3