Foto: CreativeNature.nl / Shutterstock.comFärre gnagare i Europa stör hela balansen i ekosystemet. I norra Sverige finns i dag bara en tiondel så många åkersorkar som det gjorde i början av 1970-talet.

Färre gnagare påverkar rovdjuren

En ny studie konstaterar att de cykliska svängningarna hos populationerna av smågnagare i Europa har dämpats kraftigt. Det påverkar balansen i ekosystemet i allra högsta grad, eftersom smågnagare är både bytesdjur och livnär sig på vegetation.

Studien baseras på data från Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Tjeckien och Polen. Man har sett att växlingarna i gnagarpopulationerna har avtagit i nästan alla länderna. De kopplas till negativ påverkan under vintrarna som leder till lägre populationstätheter på våren. Forskarna tror att det finns en storskalig faktor bakom förändringarna.
– Troligen beror utplaningen på förändringar i klimatet, men detta har inte undersökts ännu, säger Birger Hörnfeldt, SLU i ett pressmeddelande. Han har tillsammans med kollegan Frauke Ecke deltagit i studien.

Blir mindre att äta för rovdjuren
När gnagarpopulationerna minskat drabbas många rovdjur som livnär sig på gnagare. Särskilt känsligt är det på våren när rovdjuren har ungar att föda.
– Om denna störning av ekosystemen är bestående kan det få allvarliga kaskadeffekter på rovdjurspopulationer och vegetationssammansättningen, kommenterar Birger Hörnfeld i pressmeddelandet.

Data sedan 1970-talet
De svenska data som bidragit till studien sträcker sig tillbaka till början av 1970-talet, då Birger Hörnfeldt började sina mätningar. Dessa ingår även numera i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram.
Birger Hörnfeldt kan genom siffrorna se att populationerna minskat dramatiskt i skogslandet i norra Sverige.
– Den uppskattade vårstammen av åkersork var i slutet av 00-talet bara 10 procent av storleken i början av 1970-talet. Och för gråsidingen är siffrorna ännu värre, bara 1 procent, säger Birger Hörnfeldt i pressmeddelandet.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...