Foto: Shutterstock "Vi har populationsmål som vi ska nå och de ligger vi över för både varg och lodjur. De nya inventeringsresultaten blir nu viktiga parametrar vid beslut om kommande förvaltningsåtgärder, så som exempelvis licensjakt, säger Simon Viklund, enheten för vilt, länsstyrelsen Gävleborg."

Färre vargar i Gävleborgs län

Vargstammen i Gävleborg har minskat, men ligger fortfarande över populationsmålet, medan lodjursstammen har vuxit till 120 individer. Det är några av resultaten från årets inventering av de stora rovdjuren.

Det är länsstyrelsen i Gävleborg som nu har redovisat resultatet av årets rovdjursinventering. I länet har 23 familjegrupper av lodjur hittats. Många av dem delas med andra län och Gävleborg bedöms ha strax under 20 länsegna familjegrupper – vilket motsvarar omkring 120 individer.

Delas mellan län

I länet har också tio familjegrupper av varg kartlagts. Även i det fallet delas djuren med andra län och Gävleborg har sex egna familjegrupper – cirka 60 vargar.

– Vi är väldigt nöjd med täckningsgraden och vi var tidigt klar med de flesta vargreviren. Gävleborgarna är överlägset bäst på att rapportera observationer av rovdjur eller dess spår. Det ger oss möjligheten att ta fram så sanningsenliga resultat som möjligt. Något vi är väldigt glada över, kommenterar Simon Viklund, enheten för vilt, länsstyrelsen Gävleborg.