Sedan ett tiotal år har antalet vargar ökat i Norge. Men nu verkar kurvan vika nedåt, enligt Rovdata.
Foto: Shutterstock Sedan ett tiotal år har antalet vargar ökat i Norge. Men nu verkar kurvan vika nedåt, enligt Rovdata.

Färre vargar upptäckta i Norge

Antalet vargar och vargkullar i Norge har minskat något, enligt den senaste inventeringen. Nedgången är cirka 10 procent jämfört med förra vintern som var ett rekordår.

Från 1 oktober 2018 till 31 mars i år registrerades 103–106 vargar, jämfört med 115–116 vargar förgående vinter, enligt vad Högskolen i Innlandet har uppmätt på uppdrag av Rovdata.
I vinter fanns det 64–66 vargar i Norge och 39–40 på gränsen mot Sverige. 17 döda vargar registrerades. 94 av vargarna registrerades inom Norge med hjälp av dna-prover från olika spillningar.

Åtta valpkullar
Det registrerades 5 valpkullar i helnorska revir och 6 i gränsrevir. Därmed kommer man upp i 8 kullar eftersom kullar från gränsrevir räknas som 0,5.
Stortingets beståndsmål för kullar är 4–6, som alltså uppnåddes även i år. Föregående vinter registrerades 10,5 valpkullar.
Sedan ett tiotal år har antalet vargar ökat i Norge. Men nu verkar kurvan vika nedåt, enligt Rovdata.