FOTO: MARI NÄLSÉN Trafikolyckorna med rådjur är oförändrat flest. Men älgolyckorna är kostsammast för samhället. (arkivbild)

Färre viltolyckor 2022 – men ökning på sikt

Nu minskar antalet viltolyckor efter förra årets rekordnotering, visar statistik från Nationella viltolycksrådet, NVR. Men enligt expertisen rör det sig om ett undantag och det är för tidigt eftersöksjägarna att pusta ut.

2021 innebar ett nytt dystert rekord avseende antalet viltolyckor i Sverige. Men nu visar statistik från NVR en minskning med 8,4 procent under första halvåret 2022.

Svänger mellan åren

Men enligt Anders Sjölund, sakkunnig vid Trafikverket, är det inte troligt att förbättringen är permanent.

– Det kan svänga ganska mycket mellan åren. I grunden beror det på hur stor födotillgången har varit. Gott om föda innebär att djuren blir mer stationära och olyckorna minskar. Dessutom har ju till exempel vildsvinsstammen minskat och det kan ha viss påverkan, säger han och fortsätter:

– Men absolut störst betydelse har trafikmängden. Under pandemin såg vi en minskning av antalet viltolyckor i Sverige. Förändringen var ännu större ute i Europa, men det berodde nog på att vi inte stängde samhället.

Halvstora riksvägar

Flest olyckor med vilt sker på vägar där mellan 3 000 och 30 000 fordon passerar per dygn, det handlar om vad Anders Sjölund beskriver som halvstora riksvägar.

Enligt Trafikverkets prognoser kommer denna trafik att växa årligen med omkring tre procent.

”Märks inte nationellt”

– Långsiktigt kommer eftersöksjägarna dessvärre att behöva jobba mer. Framför allt handlar det om olyckor med rådjur. Men älgskadorna är så mycket mer kostsamma och minskar inte trots att stammen krympt lokalt. Åtminstone märks det inte på ett nationellt plan.