Fel att jaga Saxdalenvargen

Naturvårdsverket väljer att gå på vargvärnarorganisationens överklagan av skyddsjakten på Saxdalenvargen och stoppar den helt.

Länsstyrelsen i Dalarna tog beslut om att bevilja skyddsjakt på den så kallade Saxdalenvargen från Olsjöreviret, Ludvika kommun. Beslutet togs den 17 oktober och överklagades några dagar senare av Wolf Association Sweden. Jakten stoppades i väntan på Naturvårdsverkets beslut. Jakt & Jägare skrev om det här.
Nu rapporterar Naturvårdsverket att de bifaller överklagan och det blir ingen skyddsjakt alls.
– Enligt de uppgifter som framkommit finns det inga påtagliga risker för allmänheten från vargarna som rör sig i Olsjöreviret i Dalarnas län. De har inte uppträtt på ett sätt som kan antas vara farligt för allmänheten, säger Göte Hamplin, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

”Ingen ökad risk”
Att vargen är ovanligt närgången innebär i sig inte skäl till skyddsjakt, framhåller Naturvårdsverket. Det är först om vargen utgör en påtaglig risk för allmänhetens hälsa och säkerhet som det kan bli aktuellt med skyddsjakt. 
Viltskadecenter har fått yttra sig i frågan och menar att vargen från Olsjöreviret inte utgör en ökad risk jämfört med vargar från andra revir.
– Människors oro måste självklart tas på största allvar. Visar det sig att det finns behov av skyddsjakt kan länsstyrelsen efter en ny ansökan eller på eget initiativ fatta beslut om skyddsjakt. Man kan också kontakta polisen om det blir fara för människors säkerhet, avslutar Göte Hamplin.