Fel att skyddsjaga Skånevargen

Samhällets möjligheter att ta bort problemvargar går på ytterligare ett bakslag. Det var fel av Naturvårdsverket att bevilja skyddsjakt på en varg som dödade får i Skåne. I en dom daterad den 17 december ger Förvaltningsrätten föreningen Nordulv rätt i sin överklagan.
– En mycket märklig dom, säger Stig Lundström vid LRF i Skåne.

Problemen med en fårdräpande varg började juni då 24 får dödades under en månad vid tre attacker. Naturvårdsverket beviljade skyddsjakt, men det beslutet upphävdes av Förvaltningsrätten.
Motiveringen var att djurägarna i området inte vidtagit tillräckligt med förebyggande åtgärder.
Vargattackerna fortsatte. När antalet döda får var uppe i 34 stycken, efter sammanlagt åtta attacker, beslutade Naturvårdsverket återigen om skyddsjakt på vargen.
Föreningen Nordulv begärde att jakten skulle stoppas och så beslöt också Förvaltningsdomstolen.

42 mil stängsel
I sin överklagan anförde Nordulv bland annat:
”Den skandinaviska vargpopulationen utgör inte del av den finska eller den ryska vargstammen och är oerhört viktig för att uppnå gynnsam bevarandestatus i Sverige och Norge.”
Nordulv föreslog att fåren skulle tas in vid risk för vargangrepp och att fårgårdarna i området skulle stängslas.
Naturvårdsverket pekade på att det krävdes 42 mil stängsel i området för att säkra alla fårgårdar. Att ta in djuren på samtliga gårdar nattetid bedömde verket som en dålig lösning.

”Olämpligt”
”Eftersom det finns 400 fårbesättningar inom det aktuella området och det varit svårt att förutse var nästa vargangrepp kan komma att ske skulle det ha varit fråga om att samtliga fårbesättningar skulle hållas inne nattetid, vilket inte vore lämpligt”, skrev Naturvårdsverket till Förvaltningsrätten.
Den senaste attacken inträffade den 8 september. Ansökan om skyddsjakt lämnades in 12 september och Naturvårdsverket sa ja till skyddsjakt den 20 september.

Rådmannen med paintball-förslaget
Förvaltningsrätten beslutar nu att det var felaktigt av Naturvårdsverket att bevilja skyddsjakt. Rättens ordförande är Haike Degenkolbe, alltså den rådman som föreslog att vargar skulle märkas med paintball-gevär, så att jägarna visste vilka vargar som var lämpliga att skjuta i den så kallade urvalsjakten.

Hör Jakt & Jägares intervju med Haike Degenkolbe här:
http://www.jaktojagare.se/skjut-vargar-med-farg

Så skriver Förvaltningsrätten
Nu skriver Förvaltningsrätten om skyddsjakten i Skåne:
”Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att inga konkreta omständigheter i utredningen visar att det vid tidpunkten för Naturvårdsverkets beslut den 20 september 2013 förelåg en risk för ytterligare vargangrepp inom det aktuella skyddsjaktområdet. Det är således inte heller visat att det vid tidpunkten för beslutet förelåg en risk för allvarlig skada som är konkret och av kvalificerad art samt varaktig över tiden. Eftersom syftet att förhindra allvarlig skada inte har varit uppfyllt vid tidpunkten för beslutet har Naturvårdsverket inte heller haft fog för sitt beslut den 20 september 2013 att bevilja skyddsjakt efter varg. Såvitt framkommit har inte heller några ytterligare vargangrepp inträffat under tiden som målet handlagts hos förvaltningsrätten. Det överklagade beslutet ska därför upphävas”, skriver Förvaltningsrätten.

Funderar på överklagan
På Naturvårdsverket överväger man att överklaga.
– Skyddsjakt är ett viktigt instrument i förvaltningen av vargstammen. Vi granskar domen och funderar på om vi ska överklaga, säger Gunilla Skotnicka, chef för art- och områdesskydd på Naturvårdsverket.
Även jurister inom LRF överväger att klaga på Förvaltningsrättens dom. Stig Lundström, vice ordförande vid LRF Skåne, tycker att domen är ”mycket märklig”.
– Vid första tillfället sa Förvaltningsdomstolen att Naturvårdsverket inte pekat på några alternativa åtgärder. Nu säger man att det inte finns någon uppenbar risk för skada, säger Stig Lundström.
Han konstaterar att Sverige helt saknar möjlighet till rovdjursförvaltning, om Förvaltningsrättens beslut står fast.