Termen "spridningszon”, som länsstyrelsen i Värmland har använt i ett brev, betyder inte att det på något sätt påverkar beslut om licensjakt på varg, menar Maria Falkevik.
Foto: Jim Cumming / Shutterstock.com Termen "spridningszon”, som länsstyrelsen i Värmland har använt i ett brev, betyder inte att det på något sätt påverkar beslut om licensjakt på varg, menar Maria Falkevik.

Fel om vargjakt i norra Värmland

Länsstyrelsen i Värmland har i ett brev beskrivit norra Värmland som en spridningszon för varg mot gränsen till Dalarna. Det har tolkats som att vargjakten där kommer att begränsas, men det är ett missförstånd, menar Maria Falkevik på länsstyrelsen, skriver Sveriges Radio P4 Värmland.

– Det handlar inte om att man inte kommer att bedriva jakt i Nordvärmland utan om vart vi ska lägga jakttrycket nu när vi ska fatta beslut. Tanken är att få en jämnare fördelning av vargpopulationen för att det inte ska bli områden där det är som tätast och att det ska finnas en möjlighet att flytta runt jakttrycket, säger Maria Falkevik på länsstyrelsen till P4 Värmland.
Hon förklarar att termen ”spridningsområde” inte medför att det i övrigt påverkar besluten kring licensjakt på varg, utan de sker på samma grund som tidigare.
– Formuleringen i brevet har missuppfattats och ingenting har förändrats i hur vi tänker från de senaste åren. Det här är bara något som slagit lite slint och rört upp känslor lite i onödan kan jag tycka, säger Maria Falkevik till radion.