Minst fyra hundar med vargpingla har attackerats av varg. Nu har Viltskadecentern tvingats ta bort påståendet på sin hemsida att ingen hund med vargpingla råkat ut för angrepp.
Foto: Viltskadecenter Minst fyra hundar med vargpingla har attackerats av varg. Nu har Viltskadecentern tvingats ta bort påståendet på sin hemsida att ingen hund med vargpingla råkat ut för angrepp.

Fel om vargpinglor, Viltskadecenter

Viltskadecenter har haft en rad sakfel på sin hemsida där det beskrivs hur hundar kan skyddas mot vargangrepp. Bland annat har det hävdats att ingen jakthund med så kallad vargpingla attackerats av varg. Sakfelen har vandrat runt på olika värnarsidor och även hamnat i en riksdagsmotion från Miljöpartiet. Till och med i Lars-Erik Liljelunds rovdjursutredning är sakfelen med.

– Det är väldigt olyckligt och felaktigheterna ska vi plocka bort så snart som möjligt, säger Inga Ängsteg, chef vid Viltskadecentrum.

Under rubriken ”Frågor och svar” på Viltskadecenters webbsida behandlas vargpinglor på jakthundar. Så här har det stått:

”I dag använder omkring 1500 jägare i svenska vargrevir pinglor på sina hundar och hittills har ingen av dessa hundar blivit angripen av varg.”

• Det här är ju ett påstående som är felaktig. Jakt & Jägare har skrivit om flera fall där hundar med pingla om halsen blivit vargdödade.

– Ja visst, det är inte riktigt. Vi på Viltskadecenter känner åtminstone till tre fall där hundar dödats av varg trots att de haft pingla på sig, svarar Inga Ängsteg.

• Men är det inte farligt när det finns sådana här fel på er sida?

– Jo, visst är det. Det är ingen ursäkt men hon som har arbetet med hemsidan har varit barnledig. Då har arbetet legat nere. Men nu är hon tillbaka igen så vi ska ta bort allt sådan där. Sidan är under redigering, kommenterar Inga Ängsteg.

Dessutom påstås följande på webbsidan:

Det är mycket ovanligt att hundar som befinner sig inom synhåll från människor angrips av rovdjur.”

Angrepp mot hundar trots mänsklig närvaro
Men även där finns flera exempel där varg angripit hundar trots att människor varit i närheten. Riala, Ockelbo, Malung och Norberg är några exempel där hund angripits av varg trots att människor funnits i närheten.

– Ja det är också fel och måste ändras, säger Inga Ängsteg.

Det står också att om hunden utrustas med skyddsväst med stålpiggar på ryggen kan vara en åtgärd som förebygger en vargangrepp.

• Men har ni diskuterat hur hunden kan tänkas reagera om det plötsligt står en eller flera hotfulla vargar över den. Finns det inte risk för att hunden lägger sig ner och att stålpiggarna i så fall kan försvåra för hunden att kunna fly?

– Jo, vi har diskuterat frågan men gör ändå den bedömningen att det är bättre att hunden har väst med piggar än att den är utan. Har föraren pejl på hunden kan chansen öka något att han eller hon hinner fram för att rädda hunden om den har stålpiggar på ryggen, svarar Inga Ängsteg.

• Ni skriver också om ”Träning för att göra hunden ointresserad av vargspår”. Det är en metod som det är tveksamt om den över huvud taget har någon effekt. Ni skriver ju själva att det möjligen skulle kunna rädda två till tre hundindivider. Samtidigt har de här idéerna vandrat runt på olika värnarsidor som ”den stora lösningen” och till och med hamnat i en riksdagsmotion från Miljöpartiet.

– Ja, det är inte alls bra. Det blev ju även fel i Rovdjursutredningen på grund av det här. Vi ska så snabbt som möjligt rätta till det som är fel på sidan, lovar Inga Ängsteg.

Ändrat texten om pinglor
Sedan Jakt & Jägare varit i kontakt med Viltskadecenter har en del av texten på hemsidan ändrats.

Bland annat är skrivningen om pinglan ändrad. Påståendet att ingen hund med pingla angripits av varg är borttaget.

Istället står det följande:

”Viltskadecenter tog fram ett ”pingelhalsband” 1999 och de påföljande åren skaffade några hundra jägare i svenska vargrevir sådana till sina hundar. 2005 tog efterfrågan fart ordentligt och i juni 2010 hade omkring 6 000 pingelhalsband skickats ut. Hittills har fyra av hundarna som burit ett sådant halsband blivit angripna av varg (tre dödade och en skadad). I ett fall hade snö i pinglan satt den ur funktion. Att fyra hundar angripits bekräftar att det inte finns någon enskild åtgärd som kan reducera risken för angrepp helt och hållet.”