Vildsvin som utfodras med frukt och grönt i ett hägn. 
Foto: Peter Andersson Vildsvin som utfodras med frukt och grönt i ett hägn. 

Fel utfodring ger vildsvin tandproblem

En del matar vildsvin i skogen med bland annat wienerbröd, godis, limpor som ligger kvar i sina plastpåsar och andra sötade rester från livsmedelsproduktionen. Det gör att vildsvinen drabbas av karies och andra hälsoproblem. 

Det är även ett problem att de får för mycket mat, vilket orsakar störningar i deras reproduktionscykler och gör att kultingar inte överlever.
– En för riklig tillgång till mat året runt stör deras normala evolutionscykler. De ska egentligen gå lite på svältdiet på vintern. Risken är att de föder ungar för tidigt, som kan stryka med i en köldknäpp, berättar Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär, för TT.

Lockas bort från åkrar
Vildsvinen utfodras av jägare och markägare av flera anledningar. Dels för grisarnas överlevnad, men också för att locka bort dem från åkrar som annars blir förstörda och för att jägare ska kunna sitta på pass vid foderplatserna och jaga vildsvinen.
Christer Pettersson på Naturvårdsverket påpekar att utfodring är en utmärkt del av förvaltningen av vildsvinsstammen. Men bara om det sköts på rätt sätt.
Ett annat problem är att utfodringen ibland sker nära vägar och orsakar allt fler trafikolyckor där vildsvin är inblandade.

Utfodringen regleras?
Regeringen kommer snart att besluta om huruvida vildsvinsutfodringen ska regleras, och i så fall hur.
Torsten Mörner, Svenska Jägareförbundets ordförande, tror att tydliga regler kommer att behövas.
– Hur vi utfodrar är en etisk fråga. Många som gör det tror och tycker att det är bra och då blir det ibland mindre bra, säger Torsten Mörner till TT.