Uppgifter i John-Erik Mårdners debattartikel är fel, skriver Lena Ling Östlund.
Foto: Shutterstock & privat Uppgifter i John-Erik Mårdners debattartikel är fel, skriver Lena Ling Östlund.

Lena Ling Östlund:

”Felaktiga uppgifter från Mårdner”

Omstörtande verksamhet ska beivras, skriver John-Erik Mårdner. Beivras ska också felaktiga och vilseledande uppgifter, vilket han väljer att presentera. Det svarar JRF-medlemmen Lena Ling Östlund.

Vad är orsaken när man inte låter den demokratiska processen ha sin gång?”, skriver John-Erik Mårdner i sin debattartikel.
Det är precis det som händer i förbundet just nu. Ett flertal förtroendevalda hoppar av och personal slutar. Av vilka orsaker? Dessutom har en ledamot i förbundsstyrelsen uteslutits på ännu oklara grunder.

Alla vet att storstadsregionerna i många fall stöttar rovdjursfanatikerna till nackdel för landsbygdens befolkning”, skriver Mårdner.
Att insinuera att Stockholmsdistriktet stöttar rovdjursfanatiker är befängt. Många medlemmar kommer från landsbygden och återvänder till sin hembygd varje år för jakten, exempelvis till Jämtland, Härjedalen och Hälsingland.

Jägarnas Riksförbund, JFR, har aldrig varit så välskött som nu”, skriver Mårdner.
Här hittar vi uppenbara felaktigheter. Medlemsantalet i dag, 2021-06-18, är 34 391. Endast siffror är inte bevis på att ett förbund är välskött. Det är bra att förbundet åtnjuter stort förtroende hos myndigheter.
Oroande är dock att förbundsordförande Solveig Larsson upprepade gånger (12) har blivit anmäld för sin hundhållning under de senaste tre åren. Att få läsa om Solveig Larssons hundhållning, och de dramatiska händelser med tragisk utgång som den har givit upphov till, gör att förtroendet för henne helt försvinner.

Ombuden har totalt 51 röster”, skriver Mårdner.
Min förhoppning är att ombuden i demokratisk ordning och med förbundets bästa för ögonen lägger sina röster på årsstämman i morgon, lördag. Att prata om omstörtande verksamhet är verkligen ”att ta i”.

LENA LING ÖSTLUND
JRF Nykvarn-Södertälje