Filmsatsning om rovdjursarbetet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att ta fram två filmer om sitt rovdjursarbete. En av dem ska vända sig till barn, medan den andra är för en vuxen publik.

Mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet har tagit beslut om att del av de pengar de gemensamt fått för rovdjursinformation under 2012 ska användas av länsstyrelsen i Västra Götalands län för att ta fram två filmer.
När offert tagits in för arbetet ansökte länsstyrelsen om 260 000 kronor, men beviljades 175 000 kronor.
Planen är att ta fram en film för barn och ungdomar, som under fem-sex minuter ska skildra vad som händer med ett lodjursspår när lodjuret är ute och går och fram till att spårningen ingår i den  nationella sammanställningen av lodjurspopulationen.

Omarbetar en redan befintlig film
Den andra filmen består av en omarbetad version av en film som redan finns och vänder sig till vuxna. Den handlar om länsstyrelsen i Västra Götalands län, men ska anpassas så att den fungerar i hela landet. Den ska även innehållla information om järv och björn.
Uppdraget ska utföras av Ulf Jonasson och Mia Bisther. Ulf Jonasson gjorde den tidigare versionen av filmen som riktas mot vuxna.
Tidsplanen är att filmen för barn ska vara klar senast den 1 maj nästa år, medan den för vuxna ska vara klar senast den 1 september.