Spår från vargen i Arvidsjaur. Länsstyrelsen i Norrbotten hoppas att ungvargen som tagit en ren vandrar ned till vargbältet i söder. Det är nämligen en invandrare från öst som kan förnya vargstammen genetiskt och få vargpolitiken att fungera.
Foto: Länsstyrelsen Norrbotten Spår från vargen i Arvidsjaur. Länsstyrelsen i Norrbotten hoppas att ungvargen som tagit en ren vandrar ned till vargbältet i söder. Det är nämligen en invandrare från öst som kan förnya vargstammen genetiskt och få vargpolitiken att fungera.

Finsk-rysk varg i Norrbotten dödade ren

En finsk-rysk varghanne har rört sig i Norrbottens län förra veckan. Det visar DNA-prover från en dödad ren som vargen dödat i Östra Kikkejaure sameby. Nu hoppas länsstyrelsen att den ”genetiskt värdefulle” varghannen i Arvidsjaur går ner till det mellansvenska vargbältet och parar sig. Samebyn vill att vargen försvinner så snart som möjligt.

Hela den svenska vargförvaltningen bygger på Naturvårdsverket ställningstagande att den inavlade vargstammen i södra Sverige har en gynnsam bevarandestatus om det finns minst 300 vargar och det kommer in minst en invandrad från Finland-Ryssland vart femte år.

Anmälde dödad ren
I torsdags förra veckan anmälde Östra Kikkejaure sameby en rovdjurstagen ren i närheten av Arvidsjaur. Vid besiktning av renens skador var länsstyrelsens personal och samebyn överens om att det måste ha varit en varg som orsakat skadorna.
Vid skadebesiktningen tog länsstyrelsens fältpersonal salivprover i renens bitsår. 

DNA-test visar på invandrad hanne
”När salivproverna nu har DNA-analyserats visar resultatet från ett av proven att det var en varghanne med finsk-ryskt ursprung som varit på plats. Individen hade aldrig tidigare hittats på DNA och var därmed hittills okänd”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Måste vandra i sydlig riktning
Därmed ses den rendräpande vargen som genetiskt viktig för den svenska vargstammen. Men då måste den lämna renskötselområdet och ta sig ned till vargbältet i söder.
”Av allt att döma rör det sig om en ung vargindivid som är på utvandring. På grund av sitt ursprung är det en för den skandinaviska vargpopulationen genetiskt viktig varg som kan tillföra viktig genetisk variation om den lyckas vandra till det skandinaviska vargbältet och föryngra sig där”, kommenterar länsstyrelsen.
I praktiken är det få invandrade vargar som tar sig ner till och stannar i vargbältet.
Företrädare för samebyn vill att länsstyrelsen ser till att varghannen försvinner från området innan fler renar dödas.